اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

در پروژه اوقات فراغت و مدیریت آن به بررسی اوقات فراغت در کودکان، هدف آن و بقیه مسائل مربوط به اهداف اوقات فراغت پرداختیم. اکنون می‌خواهیم به اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود برای آنان بپردازیم.

اهمیت این موضوع

اوقات فراغت جوانان در ایران به یکی از معضلات آنها تبدیل‌شده است. ما ایرانیان به دلیل عقاید مذهبی و تعهدات خاصی که داریم باید اوقات فراغت خود را باکارهایی بگذرانیم تا لطمه‌ای به عقایدمان وارد نشود. اوقات فراغت برای هر فردی زمان زیادی از روز را شامل می‌شود. پس جوانان باید قبل از اینکه آسیب‌های استفاده نادرست از اوقات فراغت را در زندگی خود مشاهده کنند به بررسی دقیق این موضوع بپردازند تا با استفاده بهینه از امکانات موجود در ایران به بهترین نتیجه ممکن دست یابند.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۸۵

صفحات پروژه

۱۴۵۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در پروژه اوقات فراغت و مدیریت آن به بررسی اوقات فراغت در کودکان، هدف آن. و بقیه مسائل مربوط به اهداف اوقات فراغت پرداختیم. اکنون می‌خواهیم به اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود برای آنان بپردازیم.

اهمیت این موضوع

اوقات فراغت جوانان در ایران به یکی از معضلات آنها تبدیل‌شده است. ما ایرانیان به دلیل عقاید مذهبی و تعهدات خاصی که داریم. باید اوقات فراغت خود را باکارهایی بگذرانیم تا لطمه‌ای به عقایدمان وارد نشود. اوقات فراغت برای هر فردی زمان زیادی از روز را شامل می‌شود. پس جوانان باید قبل از اینکه آسیب‌های استفاده نادرست از اوقات فراغت را در زندگی خود مشاهده کنند. به بررسی دقیق این موضوع بپردازند. تا با استفاده بهینه از امکانات موجود در ایران به بهترین نتیجه ممکن دست یابند.

نکته مهم دیگری که در مورد اوقات فراغت جوانان وجود دارد این است. که هر کاری که آنها در این زمان انجام می‌دهند. تأثیر مستقیم روی آینده خودشان و نسل بعدی جامعه دارد. پس نه تنها خود جوانان بلکه اطرافیان آنها نیز باید به گذران اوقات فراغت آنها توجه کنند. از طرف دیگر حیف است که انرژی جوانی آنها صرف فعالیت‌های غیرمفید شود. درحالی‌که می‌توانند با این انرژی در اوقات فراغت خود بهترین کارها را انجام دهند. و زمینه را برای موفقیت خود در آینده آماده کنند.

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

باوجود این مسائل پس اوقات فراغت را چگونه بگذرانیم تا موردپسند دین اسلام و قواعد آن باشد؟

در این مقاله به تحقیق در مورد اوقات فراغت جوانان قبل و بعد از اسلام. اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و آیات قرآن پرداخته می‌شود. اسلام برای انسان‌ها طوری اوقات فراغت را در نظر گرفته است که به تعالی شخصیت، روح و جسم آنها منجر شود. و ازآنجایی‌که خداوند تنها کسی است که به سرنوشت و آینده ما آگاه است. پس مطمئن هستیم که بهترین برنامه را برای ما طراحی کرده است. در این مقاله اوقات فراغت را بیشتر بررسی می‌کنیم. (از دیدگاه اسلام)

فهرست

اوقات فراغت جوانان

در ایران و امکانات موجود

فصل اول

مقدمه:

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

تعریف عملیات واژه‌ها یا اصطلاحات:

فصل دوم

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه:

بخش اول: ادبیات تحقیق

بخش دوم: پیشینه تحقیق

فرضیه‌های عنوان‌شده در این تحقیق:

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری:

چگونگی گزینش نمونه‌ها:

ابزار گردآوری اطلاعات:

چگونگی اجرا:

روش تحقیق:

آزمودنی‌های آماری:

فصل چهارم

بررسی سؤال اول تحقیق:

بررسی سؤال دوم تحقیق:

بررسی سؤال سوم تحقیق:

بررسی سؤال چهارم تحقیق:

بررسی سؤال پنجم تحقیق:

بررسی سؤال ششم تحقیق:

بررسی سؤال هفتم:

بررسی سؤال هشتم تحقیق:

بررسی سؤال نهم تحقیق:

بررسی سؤال دهم تحقیق:

بررسی سؤال یازدهم تحقیق:

بررسی سؤال دوازدهم تحقیق:

بررسی سؤال سیزدهم تحقیق:

بررسی سؤال چهاردهم تحقیق:

بررسی سؤال پانزدهم تحقیق:

بررسی سؤال شانزدهم تحقیق:

بررسی سؤال هفدهم تحقیق:

بررسی سؤال هیجدهم تحقیق:

بررسی سؤال نوزدهم تحقیق:

بررسی سؤال بیستم تحقیق:

فصل پنجم

خلاصه تحقیق و پیشنهادها

محدودیت‌های تحقیق:

محدودیت‌های در اختیار محقق:

محدودیت‌های خارج از اختیار محقق:

خلاصه تحقیق:

محدودیت‌های تحقیق:

پیشنهادها:

منابع:

 

 

رشته علوم‌ اجتماعی