رشته مهندسی شهرسازی که از شاخه‌های رشته‌ی ریاضی می‌باشد جز رشته‌های مهندسی است اما در دانشکده هنر و معماری تدریس می‌شود. شهرسازی با به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ به نیازهای عمومی جمعیت شهری به مطالعه طرح‌ریزی و توسعه شهرها می‌پردازد. در شهرسازی طراحی و تنظیم فضا برای ایجاد توسعه‌ای موزون صورت می‌گیرد. دانش شهرسازی با بررسی تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک شهر تلاش می‌کند تا روابط یک شهر را در قالب نظامی هماهنگ مدیریت کند.

هیچ محصولی یافت نشد.