درباره ما

مرکز پروژه در سال ۱۳۹۷ با هدف جمع‌آوری و انتشار پروژه‌های دانشگاهی در رشته‌ها و موضوعات مختلف تأسیس شد. رسالت ما در مرکز پروژه ارائه مقالاتی است که هم از بُعد علمی و هم از بعد نگارشی و ظاهری کیفیت در خور شأن علاقه‌مندان را داشته باشند.
در حال حاضر مرکز پروژه بیش از ۵۱ گرایش مختلف از رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی را تحت پوشش خود دارد.

Senior Member of Data Entry Team Mohammad Rasool Mohammad Rezaei
Co-Founder Morteza Golestani
Founder Hamed Mohammadi
Senior Member of Data Entry Team Sanaz HasanZadeh
Senior Member of Data Entry Team Zeynab Rezvani
Web Developer Hooman Mansuri
Senior Member of Data Entry Team Hanieh Khani
Senior Member of Data Entry Team Atefeh Rezaei