برآورد مالی شرکت ها و نقش آن در ایجاد تورم

باتوجه اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولت‌ها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و به‌ویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل‌ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می‌کند که مسئله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخایر و اندوخته‌های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به‌طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. در این پروژه به بررسی برآورد مالی شرکت ها میپردازیم.

ضرورت این امر ازآنجا ناشی می‌گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که چنان موارد و اقلام را نشان می‌دهد معمولاً بر اساس بهای نهایی تنظیم می‌گردد. همچنین ارزشهای زمان انجام و وقوع معاملات مالی یا به‌عبارت‌دیگر ارزشهای تاریخی. درنتیجه این موارد منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نیستند، درحالی‌که در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل‌توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد است. درنتیجه باعث می‌شود بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده معیار کامل و درستی برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه به‌دست ندهد.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۲

صفحات پروژه

۱۱۲۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

باتوجه اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولت‌ها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و به‌ویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل‌ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می‌کند که مسئله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخایر و اندوخته‌های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به‌طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. در این پروژه به بررسی برآورد مالی شرکت ها میپردازیم.

ضرورت این امر ازآنجا ناشی می‌گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که چنان موارد و اقلام را نشان می‌دهد معمولاً بر اساس بهای نهایی تنظیم می‌گردد. همچنین ارزشهای زمان انجام و وقوع معاملات مالی یا به‌عبارت‌دیگر ارزشهای تاریخی. درنتیجه این موارد منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نیستند، درحالی‌که در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل‌توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد است. درنتیجه باعث می‌شود بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده معیار کامل و درستی برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه به‌دست ندهد.

برآورد مالی شرکت ها

در بیانی‌هایی از سازمان استانداردهای بین‌المللی این موضوع بیان‌شده است که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام‌شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به‌درستی نشان نمی‌دهد. لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورداستفاده قرارگرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکت‌ها را به‌طور صحیح منعکس نمی‌سازد.

این امر نشأت‌گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل‌وانفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده‌اند حتی طی یک دوره مالی گمراه‌کننده می‌گردد.»

رشته اقتصاد