گرایش به مواد مخدر

زندگی انسان‌ها و مخصوصاً جوانان تحت تأثیر هنجارها و حاکمیت‌ها است. اگر ما الگوهایی به‌عنوان رفتارهای مناسب و نامناسب نداشتیم آنگاه نمی‌توانستیم رفتار مناسب شخصیت خودمان را پدید آوریم. گاهی نیز ما می‌توانیم این الگوی مناسب را پیدا کنیم. ولی نمی‌توانیم انرا به فرزندانمان نیز آموزش دهیم و راه درست را به آنان نشان دهیم. در چنین شرایطی آنان درگیر الگوهای نامناسب می‌شوند و افسار زندگی خود را از دست می‌دهند. چه‌بسا حتی در دام اعتیاد بیفتند و زندگی و آینده ی خود و فرزندانشان را تباه کنند.در این مقاله به بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر پرداخته میشود.

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات اساسی جامعه بین‌المللی امروز است. این پدیده ناگوار هرروز نسل امروز و فردا را بیشتر تهدید می‌کند. هرروزه سمینارهای متعددی درزمینه جرم‌شناسی، روان‌شناسی و … برای حل مشکل مواد مخدر برگزار می‌شود. ولی خب تا زمانی که به دنبال زمینه‌های ایجاد این مشکل و علت گرایش جوانان به مواد مخدر نباشند نمی‌توانند کاری را به پیش ببرند. باوجود تمام این تلاش‌ها همه‌روزه می‌بینم ک بر تعداد معتادین افزوده می‌شود. آیا واقعا علل گرایش جوانان به مواد مخدر چیست؟ و این طوفان بی‌پایان را چه کسی و چه زمانی به‌پایان می‌رساند؟

افزودن به سبد خرید

۱۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۰۷

صفحات پروژه

۱۱۷۵

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

زندگی انسان‌ها و مخصوصاً جوانان تحت تأثیر هنجارها و حاکمیت‌ها است. اگر ما الگوهایی به‌عنوان رفتارهای مناسب و نامناسب نداشتیم آنگاه نمی‌توانستیم رفتار مناسب شخصیت خودمان را پدید آوریم. گاهی نیز ما می‌توانیم این الگوی مناسب را پیدا کنیم. ولی نمی‌توانیم انرا به فرزندانمان نیز آموزش دهیم و راه درست را به آنان نشان دهیم. در چنین شرایطی آنان درگیر الگو های نامناسب می‌شوند و افسار زندگی خود را از دست می‌دهند. چه‌بسا حتی در دام اعتیاد بیفتند و زندگی و آینده ی خود و فرزندانشان را تباه کنند.در این مقاله به علت گرایش به مواد مخدر پرداخته میشود.

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات اساسی جامعه بین‌المللی امروز است. این پدیده ناگوار هرروز نسل امروز و فردا را بیشتر تهدید می‌کند. هرروزه سمینارهای متعددی درزمینه جرم‌شناسی، روان‌شناسی و … برای حل مشکل مواد مخدر برگزار می‌شود. ولی خب تا زمانی که به دنبال زمینه‌های ایجاد این مشکل و علت گرایش به مواد مخدر نباشند نمی‌توانند کاری را به پیش ببرند. باوجود تمام این تلاش‌ها همه‌روزه می‌بینم ک بر تعداد معتادین افزوده می‌شود. پس واقعا علت گرایش به مواد مخدر چیست؟ و این طوفان بی‌پایان را چه کسی و چه زمانی به‌پایان می‌رساند؟

نقش خانواده در گرایش به مواد مخدر

خانواده‌ها و تمامی افراد جامعه موظف هستند که اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهند تا به جامعه و آینده خود و فرزندانشان کمک شایانی بکنند.  اگر همه‌ی جامعه مخصوصاً خانواده‌هایی که فرزند جوان دارند در این زمینه تلاش کنند و برای حفظ جوانان بکوشند قطعاً می‌توانیم این مشکل را کنترل کنیم. همچنین میتوانیم علت گرایش به مواد مخدر را پیدا کنیم و برای حل آن تلاش کنیم.

تأثیر آن بر جامه

امروزه عمل قاچاق مواد مخدر تأثیرات بسیار بدی بر ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… می‌گذارد. همچنین جلوه بدی از سرزمین را به دیگر کشورها نشان می‌دهد. زمانی که تعداد معتادین بیشتر از حدی شود نام کشور نیز در جامعه‌ی بین‌الملل خراب می‌شود. از طرفی بسیاری از توریست‌ها نیز با آرامش خاطر نمی‌توانند به کشور ما بیایند. پس تأثیرات مخرب اعتیاد در همه زمینه‌ها به‌طور ملموس به چشم می‌خورد. اعتیاد یک تهدید ملی است. هم برای دولت هم برای مردم و از همه مهم‌تر برای نسل آینده. این تهدید یک تهدید فرامرزی است. نمی‌توان نسبت به این مشکل در بقیه کشورها نیز بی‌تفاوت بود زیرا ممکن است به کشور ما نیز سرایت کند.

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق

پیشینه تاریخی تحقیق

دیدگاه‌های نظری تحقیق

مهم‌ترین نظریات انحرافات

علل اعتیاد ازنظر فریمان و اسکات

علل اعتیاد ازنظر «فایت استون»

تاریخ ادبیات تحقیق

الف – عوامل مؤثر بر اعتیاد

عوامل اجتماعی

تاریخچه مواد مخدر در جهان

اما تاریخچه اعتیاد در ایران

آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم

شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین

مشخصه اعتیاد

مراحل اعتیاد

آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد

متغیرهای وابسته و مستقل

فرضیه‌های تحقیق

شاخص و معرف سازی

شاخص‌های مربوط به متغیرهای مستقل

تعریف مفاهیم نظری

تعریف مفاهیم عملیاتی

روش‌شناسی تحقیق

حجم نمونه و جامعه آماری

جدول توصیفی شماره ۱- مربوط به جنس پاسخگویان

جدول توصیفی شماره ۲- مربوط به سن پاسخگویان

جدول توصیفی شماره ۳- مربوط یه میزان تحصیلات پاسخگویان

جدول توصیفی شماره ۴- مربوط به میزان تحصیلات پدرپاسخگویان

جدول شماره ۵- مربوط به تحصیلات مادر پاسخگویان

جدول شماره ۶- مربوط به شاغل بودن پاسخگویان

جدول شماره ۷- مربوط به میزان درآمد پاسخگویان

جدول شماره ۸- مربوط به وضعیت سکونت پاسخوگیان

جدول شماره ۹- مربوط به باهم زندگی کردن والدین پاسخگویان

جدول شماره ۱۰- مربوط به نوع مواد مخدر مصرفی پاسخگویان

جدول توصیفی شماره ۱۱- مربوط به طریقه مصرف مواد مخدرپاسخگویان

جدول شماره ۱۲- مربوط به شرکت کردن در مراسمات مذهبیپاسخگویان

جدول توصیفی شماره ۱۳- مربوط به تعداد دوستان صمیمیپاسخگویان

۱- جدول دوبعدی فرضیهبین فقر اقتصادی و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد

۲- جدول دو بعدی فرضیهبین اختلاف والدین (ستیز والدین) و گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد

۳- جدول دو بعدی فرضیهبین سطح تحصیلات و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد

سطح تحصیلات

۴- جدول دو بعدی فرضیهبین مشکلات روحی جوانان و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد

مشکلات روحی

۵- جدول دوبعدی فرضیهیبن فقر فرهنگی یا نگارش به فرهنگ بیگانه و گرایشجوانان مواد مخدر رابطه وجود دارد

فقر فرهنگی

۶- جدول دوبعدی فرضیهبین ضعف باورهای دینی و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد

ضعف باورهای دینی

خلاصه

نتایج مربوط به جداول دو بعدی

نتایج مربوط به جداول تک بعدی

نتایج به‌دست‌آمده از جدول دو بعدی فرضیات تحقیق

پیشنهادات تحقیق

محدودیت‌های تحقیق

کد نامه

فهرست منابع

رشته علوم‌ اجتماعی