عدل و تعادل

دین خداوند یگانه بر عدل و تعادل استوار است. تعابیر و معانی مختلفی برای کلمه عدل آورده شده است. واژه تعادل در لغتنامه دکتر محمدمعین یعنی باهم برابر شدن، راست آمدن، همتا بودن. همیشه اولین وظیفه هر حاکم برقراری عدالت در سرزمین خود بوده است. در تعدادی از سخنان بزرگان دیده می‌شود که می‌فرمایند. “ملاک کارها عدل وداد است.” “عدل احکام را زنده کننده است.” “عدل اصلاح‌کننده کار بشر است.” “عدل نگه‌دارنده ملت است.” “عدل اساس پایداری مردم است.” و…

معنی اصطلاحی عدل نیز عبارت است از” متوسط، بین، افراط و تفريط

ابوبکر کتانی گفت: ما دین خدای تعالی بر سه رکن یافتیم: بر حق، بر عدل و بر صدق.

در مثنوی عدل عبارت است از نهادن هر چیزی به‌جای خود و همه‌کس باید آن را دارا شود.

افزودن به سبد خرید

۲۶,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۲۳

صفحات پروژه

۱۵۵۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

دین خداوند یگانه بر عدل و تعادل استوار است. تعابیر و معانی مختلفی برای کلمه عدل آورده شده است. واژه تعادل در لغتنامه دکتر محمدمعین یعنی باهم برابر شدن، راست آمدن، همتا بودن. همیشه اولین وظیفه هر حاکم برقراری عدالت در سرزمین خود بوده است. در تعدادی از سخنان بزرگان دیده می‌شود که می‌فرمایند. “ملاک کارها عدل وداد است.” “عدل احکام را زنده کننده است.” “عدل اصلاح‌کننده کار بشر است.” “عدل نگه‌دارنده ملت است.” “عدل اساس پایداری مردم است.” و…

معنی اصطلاحی عدل نیز عبارت است از” متوسط، بین، افراط و تفریط

ابوبکر کتانی گفت: ما دین خدای تعالی بر سه رکن یافتیم: بر حق، بر عدل و بر صدق.

در مثنوی عدل عبارت است از نهادن هر چیزی به‌جای خود و همه‌کس باید آن را دارا شود.

تعادل در دنیا و آخرت

میگویند باید به تن در دنیا باشیم و به دل در آخرت. این‌گونه است که تعادل بین دنیا و آخرت رعایت می‌شود و به راه درست می‌رسیم. اگر جاذبه دنیا در برابر جاذبه آخرت نیرومندتر باشد یا مقاومت کند، آدمی را از رسیدن به بهشت بازمیدارد و اگر جاذبه ایمان یا همان آخرت قویتر باشد، سیر و صعود او به‌دشواری و کندی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین مثالی که در این مورد بکار برده می‌شود، تشبیه دنیا و تمام دارایی آن به‌عنوان مزرعه‌ای برای کشت اعمال صالح است که با دریافت رشد شخص را به خداوند نزدیک نماید. یا همان‌که به زران میگویند “الدنیا مزرعه الاخره”

نتیجه ایجاد عدل و تعادل

اصلی‌ترین نتیجه آن رسیدن به نشاط، سازگاری و رضایتمندی است. در مراحل بعد نیز می‌توان به تثبیت مواضع اشاره کرد. انسانی که می‌خواهد زندگی زیبا و متعادلی را برای خود بسازد باید ابتدا موضع و هدف خود را مشخص کند. تا بتواند در هر مسئله‌ای که به مشکل برمی‌خورد به‌طور صحیح راه‌حل پیدا کند. اگر انسان بتواند تعادل صحیح را رعایت کند به‌قدرت دیگری نیز دست می‌یابد. قدرت پیش‌بینی مسائل. در چنین حالتی که شخص بتواند مسائل را با دقت بالا پیش‌بینی کند بسیاری از مشکلاتش بهبود می‌یابد.

در این مقاله همچنین به حیات طیبه و این حیات در ایران پرداخته می‌شود.

فهرست

فصل اول

تعادل

تعاریف لغوی و اصطلاحی

تعادل

تعادل در مقصد: (تعادل در خداشناسی)

تعادل در خلقت انسان

تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)

نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل

مراحل وصول به تعادل

تعادل جسمانی

تعادل عقلانی (اجتماعی)

تعادل روحی (معنوی)

نشانه‌های عدم تعادل و سلامتی در امور مذکور

تعادل در مسیر (تعادل در فرمان خداشناسی)

تعادل در شریعت و طریقت و حقیقت

تعادل در انسان کامل

تعادل اسمایی (اسماء جمالی و جلالی)

تعادل در تشبیه و تنزیه

تعادل در دو قوه عقل عملی و نظری

تعادل در دو جنبه یلی الخلقی و یلی الحقی

تعادل در علم و عالم

تعادل در علم و عمل

تعادل در عقل و قلب (عشق)

تعادل در اقبال و ادبار قلب

تعادل در خوف و رجاء

تعادل در قبض و بسط

تعادل در هیبت و انس

تعادل در فرق و جمع (جمع‌الجمع)

تعادل در رضا و غضب

تعادل در رتق‌وفتق

تعادل در انبساط

تعادل در فنا

تعادل در تسلیم و  تفویض

تعادل در توکل

تعادل در خلوت و جلوت

تعادل در دنیا و آخرت

برخی از نتایج ایجاد تعادل در انسان

فصل دوم

توسعه

تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه از دیدگاه فلسفی

توسعه فرهنگی

منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهانی است

هدف از خلقت، تحقق تمامیت انسان است

استفاده از تمام قوا (توسعه انسانی)

توسعه وجودی از منظر قرآن

توسعه از منظر عرفان

اهداف توسعه

گسترش علم و عقل یکی از اهداف توسعه

مبانی توسعه

شاخصه‌های توسعه الهی

انسان باایمان، انسان توسعه‌یافته قرآنی

علایم توسعه وجودی

راه‌های افزایش  توسعه وجودی

پذیرش توحید راه اساسی افزایش ظرفیت روانی

عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت روانی

مظاهر توسعه وجودی

سلوک فردی

سلوک جمعی

نتایج توسعه وجودی

نتیجه گیری

فصل سوم

حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰

تعریف حیات معقول

حیات دنیایی و زندگانی طیب

حیات طیبه

حیات طیبه بهره مؤمن صالح

ارکان حیات طیبه

معنای صعود و شرح معراج

نشانه‌ها و ویژگی‌های حیات طیبه

سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان معصوم

ایران در سال ۱۴۰۰(ه ش)

نتیجه گیری

Abstract

فهرست منابع

رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته علوم‌ اجتماعی