حجاب اسلامی

حجاب چیست؟

حجاب اسلامی در اصل پوشش‌های متفاوت زنان مسلمان است. این مفهوم والا از قرآن کریم برآمده است و به‌ویژه برای زنان قطعیت یافته است. از نگاهی دیگر حجاب ناظری بر پوشش زنان در مقابل نگاه نامحرمان است.

زن و حجاب

سؤالی که برای عده‌ای از زنان پیش می آید این است که با حجاب چگونه می‌توانند به‌صورت فعال در جامه حضورداشته باشند و درزمینهٔ مختلف از خود اثر برجا گدارند. “اصل برابری و مساوات در مشارکت اجتماعی” یکی از اهداف اصلی حجاب است. که در این مقاله به‌طور دقیق و واضح‌تر به بررسی این هدف می‌پردازیم.

افزودن به سبد خرید

۱۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۸۶

صفحات پروژه

۱۳۶۵

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

حجاب چیست؟

حجاب اسلامی در اصل پوشش‌های متفاوت زنان مسلمان است. این مفهوم والا از قرآن کریم برآمده است و به‌ویژه برای زنان قطعیت یافته است. از نگاهی دیگر حجاب ناظری بر پوشش زنان در مقابل نگاه نامحرمان است.

زن و حجاب

سؤالی که برای عده‌ای از زنان پیش می آید این است که با حجاب چگونه می‌توانند به‌صورت فعال در جامه حضورداشته باشند و درزمینهٔ مختلف از خود اثر برجا گدارند. “اصل برابری و مساوات در مشارکت اجتماعی” یکی از اهداف اصلی حجاب است. که در این مقاله به‌طور دقیق و واضح‌تر به بررسی این هدف می‌پردازیم.

حجاب جلوه معنوی زن

حجاب جلوه معنوی و توانایی یک زن است. از دیدگاه اسلام هدف هر فعالیتی باید مظهری از هدف خلقت انسان را در باشد. مظهر هستی زن پوشش اسلامی است که تصویر انسانی معنوی را به خود گرفته است اگر پوششی، زن را به کنترل بکشاند تأثیرات منفی آن را در تربیت فرزندان و همچنین نسل آینده مشاهده می‌کنیم

زن‌ سالاری و مرد سالاری

مرد/زن سالاری نوعی شیوه مدیریت است که اساس آن بر طبق نظرات مرد/زن تحقق می‌یابد. کدام‌یک درست است؟ مدیریت مرد یا زن؟ چگونه می‌توان با نظرخواهی از هر دو و استفاده از نظریات هر دو خانواده را به بهترین شیوه مدیریت کرد؟ مرد و زن باید به این باور برسند که قدرت‌نمایی قدرت نمی آفریند و فرد فقط زمانی به قدرت‌نمایی می‌پردازد که دچار عجز شود و از راه‌های دیگر نشان دادن خود مأیوس شده باشد. اما حق سالاری چیست و چگونه می‌توان خانواده را بر این اساس عادت داد.

همکاری

علامه طباطبایی در تفسیری از آیه‌های قرآن می‌فرمایند « کثرت نیازمندی‌های انسان در زندگی دنیا به گونه‌ای که با انفرادی به سر بردن قادر به تأمین همه آنها نیست او را نیازمند حیات جمعی کرد که به دو صورت تحقق می‌پذیرد؛ یکی از راه به خدمت گرفتن فردی، فرد دیگر را و دیگری از راه همکاری و همیاری»

فهرست

مقدمه

ادیان و برنامه‌ریزی جنسیتی

الف) انواع مشارکت

مشارکت اسمی

مشارکت رسمی

ب) اهداف حجاب به‌عنوان لباس مشارکت اجتماعی زن مسلمان

اصل برابری و مساوات در مشارکت اجتماعی

-مساوات میان زنان (یک جنس)

-مساوات میان زن و مرد (دو جنس مخالف)

پی آمد های روحی لباس مشارکت اسلامی

مدیریت بر خود

بازخورد عمل

توسعه روانشناختی مشارکت

احساس هویت و منزلت در مشارکت

پذیرش نقش

رفع از خود بیگانگی

د- شاخصه‌های مشارکت

و- الگوی مشارکت

مقدمه

زمینه‌های تهاجم پذیری

ضعف برنامه‌ریزی فرهنگی

سرعت تغییرات فرهنگی

عناصر منفی فرهنگ

الف- رشد آرزوهای دست‌نیافتنی (طول امل)

ب- اشاعه چشم هم‌چشمی

ج- رشد نابرابریها

د- رشد حرص

هـ – مطلوبیت خشونت

و- رشد تملق

عوارض عناصر منفی فرهنگ

کارآمدتر شدن عناصر منفی فرهنگ

انسجام فرهنگی راه مقابله بافرهنگ بیگانه

بررسی علل شکاف فرهنگی

مهندس اجتماعی

مقدمه

لایه شناختی

لایه عاطفی

لایة رفتاری

شخصیت الگو و معرفی معروف و منکر

مقدمه

توسعه اخلاق مادی

ارتباط زن و مرد در اسلام

نتایج از خود بیگانگی بشر امروز

جایگاه انسانی زن

حجاب یک سیستم است

حجاب جلوه‌ای از فلسفه زندگی

حجاب جلوه معنویت زن

حجاب جلوه توانایی زن

حجاب جلوه منزلت زن

مردسالاری

رضایت زن، منوط به رضایت مرد است

عدم‌تساوی حقوق زن و مرد

حرکت‌های اعتراض‌آمیز زنان

رابطه مردسالاری و نهضت‌های زنان

جلب‌توجه مرد، هدف زندگی و فعالیت زن

اصول موضوعه و یا زمینه‌های تحکیم نظام مردسالاری

زن‌سالاری

زن و نظام آموزشی

زن و نظام فرهنگی

اهداف مراکز فرهنگی

فرودستی زنان در نظام مردسالاری

موارد اعتراض زنان

رویکردهای نهضتهای زنانه

انسانیت سالاری

زن و مرد در اجتماع، مکمل یکدیگرند

زن و مرد در خانواده مکمل و متمم یکدیگرند

قرن حاضر، زن و معنویت

حجاب و استعمار

 

 

رشته علوم‌ اجتماعی