اصول حسابداری دولتی

دولت

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که به استفاده کنندگان برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک کند. اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بیشتر کشورهای جهان حول این محور می‌چرخد که نیازهای اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مردم را تأمین کند. اصولاً سیستم‌ها و روشهای حسابداری بخش‌های عمومی که در جهت پیشرفت اهداف گزارشگری مالی و با الهام گرفتن از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجرا می‌شود. برای همین باید اطلاعاتی را فراهم کنند تا از یکطرف مراجعه کننده‌ها و مردم بتوانند عملکرد دولت که همان سازمان پاسخگو است را ارزیابی نماید و از سوی دیگر مردم مطمئن باشند اطلاعات لازم را در اختیار دارد. در جوامعی که دولت‌ها با رأی مردم به قدرت می‌رسند انگار که قدرت در دست مردم است.

افزودن به سبد خرید

۱۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۱۶

صفحات پروژه

۱۴۳۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

دولت

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که به استفاده کنندگان برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک کند. اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بیشتر کشورهای جهان حول این محور می‌چرخد که نیازهای اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مردم را تأمین کند. اصولاً سیستم‌ها و روشهای حسابداری بخش‌های عمومی که در جهت پیشرفت اهداف گزارشگری مالی و با الهام گرفتن از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجرا می‌شود. برای همین باید اطلاعاتی را فراهم کنند تا از یکطرف مراجعه کننده‌ها و مردم بتوانند عملکرد دولت که همان سازمان پاسخگو است را ارزیابی نماید و از سوی دیگر مردم مطمئن باشند اطلاعات لازم را در اختیار دارد. در جوامعی که دولت‌ها با رأی مردم به قدرت می‌رسند انگار که قدرت در دست مردم است.

اصول حسابداری دولتی

پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند و اگر بخواهند می‌توانند بدانند و همچنین حق دارند که حقایق را به‌صورت اظهارات علنی و کاملاً واضح از طریق مذاکرات عمومی از طرف دولت و نمایندگان ان بدانند. لذا فردی مورد اعتماد طرفین باید کزارش مالی دولت را به عنوان یکی از موارد انتقال حقایق و اطلاعات برای شهروندان فراهم نماید. هدف این کار این است که از طریق این کار دولت را در چارچوب محدودیت‌های قانونی که به تصویب نمایندگان رسیده است ارزیابی کنیم.

دولت برای دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی به مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیازمند است. گزارشگری دولتی به این دلیل مهم است که بخش غیرقابل تفکیک پاسخگوئی است. پس اگر دولت و مردم بخواهند به یکی از انها برسند باید هردوی آنها را در دستورالعمل خود قرار دهند. مردم از طریق این گزارش‌ها می‌توانند به این اطمینان و درک برسند که خدمات جمعی چگونه به آنها ارائه می‌شود و منابع در چه راه‌هایی مصرف می‌شوند. در آخر این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که داشتن حسابداری دولتی مناسب و آگاه به مسائل مسئولین را در جهت امور پاسخگویی و انجام وظایف یاری می‌کند.

رشته حسابداری