کارایی بازدارندگی انرژی هسته‌ای

شايد برجسته‌ترين ويژگی جهان پس از جنگ همان باشد كه آن را می‌توان پس از جنگ ناميد زيرا كه قدرت‌های بزرگ از سال ۱۹۴۵ با يكديگر جنگ نكرده‌اند. چنين دوره طولانی از صلح در ميان دولت‌های قدرتمند بی‌سابقه است. چيزی كه تقريباً غير معمول است، عبارت می‌باشد از احتياطی كه ابرقدرت‌ها در مقابل يكديگر به كار می‌بردند. اگر چه غالباً روابط ابرقدرت‌ها را به صورت بازی بزدل مطرح می‌كنيم ولي در حقيقت ايالات متحده و اتحاد شوروی هيچگاه همانند نوجوانان بی‌باک عمل نكرده‌اند.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۸

صفحات پروژه

۱۰۹۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

شاید برجسته‌ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد که آن را می‌توان پس از جنگ نامید زیرا که قدرت‌های بزرگ از سال ۱۹۴۵ با یکدیگر جنگ نکرده‌اند. چنین دوره طولانی از صلح در میان دولت‌های قدرتمند بی‌سابقه است. چیزی که تقریباً غیر معمول است، عبارت می‌باشد از احتیاطی که ابرقدرت‌ها در مقابل یکدیگر به کار می‌بردند. اگر چه غالباً روابط ابرقدرت‌ها را به صورت بازی بزدل مطرح می‌کنیم ولی در حقیقت ایالات متحده و اتحاد شوروی هیچگاه همانند نوجوانان بی‌باک عمل نکرده‌اند.

رشته مهندسی انرژی