پوشش نسوز

مواد نسوزي كه درپوشش هاي نسوز كوره هاي قوسي الكتريكي اصلي مورد استفاده قرار مي گيرند ممكن است كه از مواد مغناطيسي و يا مغناطيسي كروم و يا dolomite باشد. آجرها ممكن است بعد از اينكه به شكل آجر گرفتند پخته شوند و يا نا پخته باقي بمانند.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۹

صفحات پروژه

۲۸۶۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

مواد نسوزی که درپوشش های نسوز کوره های قوسی الکتریکی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است که از مواد مغناطیسی و یا مغناطیسی کروم و یا dolomite باشد. آجرها ممکن است بعد از اینکه به شکل آجر گرفتند پخته شوند و یا نا پخته باقی بمانند.

ریخته‌گری