رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

در مباحث مربوط به شغل، بحث‌های مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه‌ای دارند. اولین هدف هر مدیری گرفتن بهترین نتیجه است. خب برای رسیدن به این هدف باید چه کرد؟ وقتی مدیر یک مجموعه اهداف مشخصی داشته باشد و کارمندانی داشته باشد که آنها نیز با همین اهداف تمام تلاش خود را بکار بگیرند. پس در اولین مرحله باید انگیزه افراد خود را روز به روز افزایش بدهد و آن‌ها را نسبت به کار خود تشویق کند تا رضایت داشته باشند. همچنین هدف مجموعه را به آنها یادآوری کند تا بدانند برای چه تلاش می‌کنند. ولی نمی‌توان با این فکر که می‌توان انگیزه آنها را افزایش داد هر فردی را به عنوان کارمند در نظر گرفت. مدیر باید در انتخاب فرد مناسب دقت نظر داشته باشد و مناسب‌ترین افراد را انتخاب کند. در این پروژه به بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه میپردازیم.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۱

صفحات پروژه

۱۴۰۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در مباحث مربوط به شغل، بحث‌های مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه‌ای دارند. اولین هدف هر مدیری گرفتن بهترین نتیجه است. خب برای رسیدن به این هدف باید چه کرد؟ وقتی مدیر یک مجموعه اهداف مشخصی داشته باشد و کارمندانی داشته باشد که آنها نیز با همین اهداف تمام تلاش خود را بکار بگیرند. پس در اولین مرحله باید انگیزه افراد خود را روز به روز افزایش بدهد و آن‌ها را نسبت به کار خود تشویق کند تا رضایت داشته باشند. همچنین هدف مجموعه را به آنها یادآوری کند تا بدانند برای چه تلاش می‌کنند. ولی نمی‌توان با این فکر که می‌توان انگیزه آنها را افزایش داد هر فردی را به عنوان کارمند در نظر گرفت. مدیر باید در انتخاب فرد مناسب دقت نظر داشته باشد و مناسب‌ترین افراد را انتخاب کند. در این پروژه به بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه میپردازیم.

رضایت شغلی و آثار آن

ازآنجاکه بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می‌شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می‌گیرد، می‌توان از کار به‌عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسان‌ها، می‌توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسان‌ها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسان‌ها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است، چنانکه می‌توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرس‌های شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شوند.

بررسی‌های انجام گرفته، نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس شغلی وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است. ازجمله مشخصات یک سازمان سالم، این است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به‌اندازهتولید و بهره‌وری موردتوجه قرار گیرد. در جامعه سالم، مسئولیت سازمان‌های تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات سودآور نیست.

رشته اقتصاد