ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫ‌‌‌ﻬﺎ

شرايط جغرافيای و آب و هوايی در ايران كه متاسفانه بيشتر كوير و گرم مي باشد، كمک مي‌نمايد كه درصد مصرف داخلي واحدهای بهره برداری شده در ايران از حد بالايی برخوردار باشد بر  اين اساس جای زيادی برای كاهش مصارف داخلی واحدهای در حال كار براي پرسنل بهره برداري نيروگاه‌های بخاری جزء توجه به تغييرات دمای هوای محيط و ديگر شرايط محيطی و نيز ميزان بار واحد باقی نمی‌ماند كه به عنوان مثال در نيروگاه كازرون با توجه به راه اندازی واحدها و ميزان مصارف كم واحدها روش مورد عمل در نيروگاه كازرون توجه به دماي محيط و استفاده حداقل از فن های خنک كن روغن و ‌آب مي باشد و در نيروگاه تبريز اقدامات نيروگاه جهت كاهش مصارف داخلی و كاهش تلفات حرارتی و الكتريكی بصورت برنامه ريزی جهت خارج نمودن فن هاي برج با توجه به دماي آب خنک كن و تغييرات دمای هوای محيط و كاهش نسبی مصارف الكتريكي مي باشد. اين پروژه از سه فصل تشكيل شده است كه در فصل اول به معرفی تجهيزات نيروگاه بخار می‌پردازيم و در فصل دوم به بررسی اثرات شرايط محيطی بر عملكرد نيروگاه بخار و در فصل سوم نيز نتيجه گيری از پروژه و ارائه پيشنهادات و راه حل‌هايی جهت كاهش مصارف داخلی نيروگاه با توجه به فاكتور شرايط محيطی می‌پردازد.

افزودن به سبد خرید

۷,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۲

صفحات پروژه

۱۱۷۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

شرایط جغرافیای و آب و هوایی در ایران که متاسفانه بیشتر کویر و گرم می باشد، کمک می‌نماید که درصد مصرف داخلی واحدهای بهره برداری شده در ایران از حد بالایی برخوردار باشد بر  این اساس جای زیادی برای کاهش مصارف داخلی واحدهای در حال کار برای پرسنل بهره برداری نیروگاه‌های بخاری جزء توجه به تغییرات دمای هوای محیط و دیگر شرایط محیطی و نیز میزان بار واحد باقی نمی‌ماند که به عنوان مثال در نیروگاه کازرون با توجه به راه اندازی واحدها و میزان مصارف کم واحدها روش مورد عمل در نیروگاه کازرون توجه به دمای محیط و استفاده حداقل از فن های خنک کن روغن و ‌آب می باشد و در نیروگاه تبریز اقدامات نیروگاه جهت کاهش مصارف داخلی و کاهش تلفات حرارتی و الکتریکی بصورت برنامه ریزی جهت خارج نمودن فن های برج با توجه به دمای آب خنک کن و تغییرات دمای هوای محیط و کاهش نسبی مصارف الکتریکی می باشد. این پروژه از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول به معرفی تجهیزات نیروگاه بخار می‌پردازیم و در فصل دوم به بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد نیروگاه بخار و در فصل سوم نیز نتیجه گیری از پروژه و ارائه پیشنهادات و راه حل‌هایی جهت کاهش مصارف داخلی نیروگاه با توجه به فاکتور شرایط محیطی می‌پردازد.

رشته مهندسی برق

مهندسی برق به مطالعه‌ی الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد و به دو بخش بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی تقسیم می‌شود. این رشته دانش تحلیل پدیده‌های فیزیکی (بار الکتریکی، جریان، ولتاژ و …) به زبان ریاضی است.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته‌ مهندسی برق را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!