نقش ورزش در سلامتی

دردنیای پیشرفته و صنعتی شده امروز، عدم تحرک را می‌توان هدیه تمدن نوینبشمار آورد. نتیجه این بی تحرکی تنبل شدن عضلات و گرفتگی آنها و خشک شدن مفاصل است.

و پنداری جسم انسان از اجزاء سازنده خویش جدا شده و اجزاء بایکدیگر بیگانه هستند.

اینگونه جدایی منجر به پیدایش تنش، ترس، نگرانی وفشارهای عصبی می‌شود که در نهایت امراض گوناگون جسمی و روانی را به وجودمی‌آورد.تمرین‌های کششی می‌تواند بری همگان، زمینه‌ای را بسازند که بدن از اینجدایی و امراض دور بماند.

افزودن به سبد خرید

۶,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۷

صفحات پروژه

۳۲۹۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

دردنیای پیشرفته و صنعتی شده امروز، عدم تحرک را می‌توان هدیه تمدن نوینبشمار آورد. نتیجه این بی تحرکی تنبل شدن عضلات و گرفتگی آنها و خشک شدن مفاصل است.

و پنداری جسم انسان از اجزاء سازنده خویش جدا شده و اجزاء بایکدیگر بیگانه هستند.

اینگونه جدایی منجر به پیدایش تنش، ترس، نگرانی وفشارهای عصبی می‌شود که در نهایت امراض گوناگون جسمی و روانی را به وجودمی‌آورد.تمرین‌های کششی می‌تواند بری همگان، زمینه‌ای را بسازند که بدن از اینجدایی و امراض دور بماند.

رشته‌های پزشکی