آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته مواد و متالوژی

رشته مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی به‌عنوان مادر رشته‌های مهندسی شناخته می‌شود. این رشته از مهندسی را می‌توان علم طراحی مواد برای سایر رشته‌های مهندسی معرفی کرد که به دو بخش علم مواد (بررسی تمام مواد موجود) و متالوژی (بررسی فلزات) تقسیم می‌شود. متالوژی دانش جوانی است که تاریخچه آن به زمان کشف آهن برمی‌گردد. این دانش […]