آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت

کوچک‌ترین موتور ماشین تا بزرگ‌ترین ناوگان‌های سنگین، تولیدات و مصنوعات صنایع پتروشیمی، کودهای شیمیایی، فراورده‌های دارویی، پارچه‌ها و الیاف مصنوعی، پلاستیک‌ها، چسب‌ها و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی پوششهای استحفاظی از نفت ساخته می‌شوند. ازآنجاکه کشور ما به‌عنوان یکی از منابع نفت و گاز جهان شمرده می‌شود تربیت نیروی متخصص بهره‌برداری از این سرمایه بسیار لازم […]