آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی که از شاخه‌های رشته‌ی ریاضی می‌باشد جز رشته‌های مهندسی است اما در دانشکده هنر و معماری تدریس می‌شود. شهرسازی با به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ به نیازهای عمومی جمعیت شهری به مطالعه طرح‌ریزی و توسعه شهرها می‌پردازد. در شهرسازی طراحی و تنظیم فضا برای ایجاد توسعه‌ای موزون صورت می‌گیرد. دانش […]