آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته‌ زمین‌شناسی

رشته‌ زمین‌شناسی

زمین‌شناسی علم مطالعه زمین می‌باشد و دانشی است که ماهیت سیاره‌ی زمین، تاریخ آن، ساختمان و اجزای درون آن، مواد سازنده‌ی آن، نیروهای مؤثر بر این مواد، برآیندهای این نیروها، پراکندگی سنگ‌های پوسته‌ی آن و سرگذشت زمین و گیاهان و جانورانی که در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی وجود داشته‌اند را موردمطالعه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین نقشه‌ی زمین‌شناسی […]