آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته اقتصاد

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد را علم تخصیص منابع می‌دانند چون منابع محدود هستند و نیازهای بشر در حوزه‌های مختلف نامحدود، پس نمی‌توان همه‌چیز را به‌طور یکسان به هر خواسته‌ای تخصیص داد، در واقع باید منابع را برآورد کرد.عقلانی‌ترین شیوه‌ی استفاده از منابع محدود، در همه سطوح در علم اقتصاد موردبررسی قرار می‌گیرد به همین دلیل است که […]