آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته فیزیک

رشته فیزیک

طبق گفته‌ی استادان فیزیک، رشته فیزیک علم زندگی است و هر چیزی که پیرامون ما یافت می‌شود به فیزیک ربط پیدا می‌کند؛ درواقع جهان در بزرگ‌ترین مقیاس تا کوچک‌ترین مقیاس با علم فیزیک در ارتباط می‌باشد. هدف اصلی دانش فیزیک توصیف پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده برای بشر به شکل کمی است. رشته‌ی […]