ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ

پیدایش میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری (TEM) به صورت تجاری به سال1940 بازمی‌گردد، اما از سال 1950 به بعد بود که کاربردهای گسترده‌ای دربررسی فلزات پیدا نمودند. مهم‌ترین عامل کاهنده در کاربرد TEM مطالعه فلزات در آن سال‌ها به مشکلات تهیه نمونه مربوط می‌شد. اما امروزه با توجه بهروش‌های گوناگون تهیه نمونه فلزات، این نوع میکروسکوپ‌ها جایگاه خاصی را در میان متخصصین مواد و متالوژی برای خود ایجاد نموده و باعث بروز نقطه عطف بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات گشته، به آن‌ها سرعت فراوانی داده‌اند.

امروزه میکروسکوپ الکترونی عبوری امکان مطالعه موارد متنوعی در مواد گوناگون نظیر ویژگی‌های ریزساختاری مواد، صفحات و جهات بلوری،نابجایی‌ها، دوقلویی‌ها، عیوب انباشتگی، رسوب‌ها، آخال‌ها، مکانیزم‌هایجوانه‌زنی، رشد و انجماد، انواع فازها و تحولات فازی، بازیابی و تبلور مجدد،خستگی، شکست، خوردگی و … را فراهم آورده است.

در کل قابلیت‌هایامروزی TEM را می‌توان مرهون چهار پیشرفت زیر دانست که دوتای آن‌ها در ساختمان دستگاه و دوتای دیگر در نحوه تهیه نمونه حاصل شده‌اند:

– استفاده از چند عدسی جمع‌کننده

– پراش الکترونی سطح انتخابی

– نازک‌کردن نمونه‌ها برای تهیه نمونه‌های شفاف در برابر الکترون‌ها

– تهیه نمونه به روش ماسک‌برداری

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۷

صفحات پروژه

۸۷۹

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

پیدایش میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری (TEM) به صورت تجاری به سال۱۹۴۰ بازمی‌گردد، اما از سال ۱۹۵۰ به بعد بود که کاربردهای گسترده‌ای دربررسی فلزات پیدا نمودند. مهم‌ترین عامل کاهنده در کاربرد TEM مطالعه فلزات در آن سال‌ها به مشکلات تهیه نمونه مربوط می‌شد. اما امروزه با توجه بهروش‌های گوناگون تهیه نمونه فلزات، این نوع میکروسکوپ‌ها جایگاه خاصی را در میان متخصصین مواد و متالوژی برای خود ایجاد نموده و باعث بروز نقطه عطف بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات گشته، به آن‌ها سرعت فراوانی داده‌اند.

امروزه میکروسکوپ الکترونی عبوری امکان مطالعه موارد متنوعی در مواد گوناگون نظیر ویژگی‌های ریزساختاری مواد، صفحات و جهات بلوری،نابجایی‌ها، دوقلویی‌ها، عیوب انباشتگی، رسوب‌ها، آخال‌ها، مکانیزم‌هایجوانه‌زنی، رشد و انجماد، انواع فازها و تحولات فازی، بازیابی و تبلور مجدد،خستگی، شکست، خوردگی و … را فراهم آورده است.

در کل قابلیت‌هایامروزی TEM را می‌توان مرهون چهار پیشرفت زیر دانست که دوتای آن‌ها در ساختمان دستگاه و دوتای دیگر در نحوه تهیه نمونه حاصل شده‌اند:

– استفاده از چند عدسی جمع‌کننده

– پراش الکترونی سطح انتخابی

– نازک‌کردن نمونه‌ها برای تهیه نمونه‌های شفاف در برابر الکترون‌ها

– تهیه نمونه به روش ماسک‌برداری

رشته‌های پزشکی