ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق

برعكس توليد كه به لحاظ ولتاژ محدوديت دارد، در انتقال قدرت، مشكل جريان مطرح است زيرا هر چه جريان بيشتر شود، مقطع سيم‌ها بيشتر و در نتيجه ساختمان دكل‌ها بزرگتر و تلفات انتقال نيز فزونی مي‌گيرد. به همين لحاظ سعی می‌شود كه پس از توليد جريان، با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاينده، سطح ولتاژ افزايش و ميزان جريان كاهش داده شود . ضمناً عمل انتقال سه فاز، توسط  سه سيم صورت می‌گيرد (به سيم چهارم نيازي نيست) و برای تشخيص اتصال كوتاه‌های احتمالی فاز به زمين، از شبكه زمين و نوترالی كه در پست مبدا ايجاد می‌كنند، سود می‌جويند.

افزودن به سبد خرید

۶,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۴

صفحات پروژه

۷۱۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

برعکس تولید که به لحاظ ولتاژ محدودیت دارد، در انتقال قدرت، مشکل جریان مطرح است زیرا هر چه جریان بیشتر شود، مقطع سیم‌ها بیشتر و در نتیجه ساختمان دکل‌ها بزرگتر و تلفات انتقال نیز فزونی می‌گیرد. به همین لحاظ سعی می‌شود که پس از تولید جریان، با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده، سطح ولتاژ افزایش و میزان جریان کاهش داده شود . ضمناً عمل انتقال سه فاز، توسط  سه سیم صورت می‌گیرد (به سیم چهارم نیازی نیست) و برای تشخیص اتصال کوتاه‌های احتمالی فاز به زمین، از شبکه زمین و نوترالی که در پست مبدا ایجاد می‌کنند، سود می‌جویند.

رشته مهندسی برق

مهندسی برق به مطالعه‌ی الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد و به دو بخش بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی تقسیم می‌شود. این رشته دانش تحلیل پدیده‌های فیزیکی (بار الکتریکی، جریان، ولتاژ و …) به زبان ریاضی است.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته‌ مهندسی برق را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!