کارکرد های تجارت بین الملل

کارکرد های تجارت

هدف ما در این پروژه بررسی مالیات بر واردات کالا را بررسی کنیم تا ببینیم چه کسی سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟ و اینکه منافع وضع تعرفه بیشتر است یا زیان‌ های آن. ابتدا اثرات تعرفه را تحلیل می‌کنیم. اثرات وضع تعرفه بیشتر به این بستگی دارد که آیا کشوری که تعرفه‌ها را تصویب کرده کشوری بزرگ است یا کوچک. اگر کشوری کوچک باشد رفتارشهروندان آن کشور نمی‌تواند قیمت‌های جهانی و تغییرات آن را تحت تأثیر قرار دهد. پس درنتیجه این کشور گیرنده قیمت است نه تأثیر گذار بر روی آن. در این مقاله به بررسی کارکردهای تجارت بین الملل می‌پردازیم.

 به‌عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد زیرا این کشور وسعت کمی دارد. اما اگر کشوری در بازار کالای موردنظر، کشوری بزرگ به‌حساب آید چه به‌عنوان خریدارچه به‌عنوان فروشنده اقدام و رفتارش می‌تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً اگر آمریکا برای واردات قهوه محدودیت وضع کند قیمت قهوه به‌طور وصف‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. با توجه به شرایطی که پیش می‌آید و آن ها را در این مقاله بررسی می‌کنیم لازم می‌شود که نظریه تعیین قیمت‌های جهانی را ارائه دهیم.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۷

صفحات پروژه

۳۹۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

کارکرد های تجارت

هدف ما در این پروژه بررسی مالیات بر واردات کالا را بررسی کنیم تا ببینیم چه کسی سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟ و اینکه منافع وضع تعرفه بیشتر است یا زیان‌ های آن. ابتدا اثرات تعرفه را تحلیل می‌کنیم. اثرات وضع تعرفه بیشتر به این بستگی دارد که آیا کشوری که تعرفه‌ها را تصویب کرده کشوری بزرگ است یا کوچک. اگر کشوری کوچک باشد رفتارشهروندان آن کشور نمی‌تواند قیمت‌های جهانی و تغییرات آن را تحت تأثیر قرار دهد. پس درنتیجه این کشور گیرنده قیمت است نه تأثیر گذار بر روی آن. در این مقاله به بررسی کارکردهای تجارت بین الملل می‌پردازیم.

 به‌عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد زیرا این کشور وسعت کمی دارد. اما اگر کشوری در بازار کالای موردنظر، کشوری بزرگ به‌حساب آید چه به‌عنوان خریدارچه به‌عنوان فروشنده اقدام و رفتارش می‌تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً اگر آمریکا برای واردات قهوه محدودیت وضع کند قیمت قهوه به‌طور وصف‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. با توجه به شرایطی که پیش می‌آید و آن ها را در این مقاله بررسی می‌کنیم لازم می‌شود که نظریه تعیین قیمت‌های جهانی را ارائه دهیم.

رشته اقتصاد