پلان ساختمان ۱۲*۱۳

نقشه کامل معماری فرمت اتوکد شامل موارد ذیل می باشد:

1. پلان موقعیت

2. پلان طبقات

3. پلان مبلمان

4. نماهای ساختمان

5. برشهای طولی و عرضی

6.خرپشته

 

غیرقابل ساخت صرفا جهت آموزش می باشد.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DWG
۶

صفحات پروژه

۱۶۷۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حجت محمدی

توضیحات

نقشه کامل معماری فرمت اتوکد شامل موارد ذیل می باشد:

۱. پلان موقعیت

۲. پلان طبقات

۳. پلان مبلمان

۴. نماهای ساختمان

۵. برشهای طولی و عرضی

۶.خرپشته

 

غیرقابل ساخت صرفا جهت آموزش می باشد.

نقشه‌های معماری