پدیده شهرنشینی

ضرورت مطالعه شهرنشینی

با توجه به روند رو به رشد پدیده شهر نشینی باید بیش‌ازپیش این مسئله راموردمطالعه قرارداد. مخصوصاً در کلان‌ شهری مانند تهران که مشکلات متعددی را درزمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را پدید آوردهاست. ازآنجاکه این پدیده به‌قدر کافی موردمطالعه قرار نگرفته. اتخاذ شیوه‌های درست برخورد با این پدیده مستلزم تحقیقات جامع و فراگیریاست. تا کلیه ابعاد و جنبه‌های این پدیده را موردبررسی قرار دهد. تحقیق حاضر در راستای ارائه شناخت دقیق و درست از این پدیده و درنتیجه برخورد صحیح با آن ضرورت می‌یابد. امید است این تحقیق بتواند فرایندشکل گیری، دگرگونی و تغییرات پدیده ها و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن را تبین نماید و بستر لازم را برای ارزیابی عینی نتایج وبرخوردهای سیاسی و روش‌های برخورد با پدیده فراهم آورد.

در این مقاله به‌طور کامل به عوامل و شرایط شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ ها پرداخته می‌شود. همچنین روند اشتغال و کار در این شهرها موردبررسی قرار می‌دهد.

افزودن به سبد خرید

۸,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۰۶

صفحات پروژه

۸۲۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

ضرورت مطالعه شهرنشینی

با توجه به روند رو به رشد پدیده شهر نشینی باید بیش‌ازپیش این مسئله راموردمطالعه قرارداد. پدیده شهرنشینی مخصوصاً در کلان‌ شهری مانند تهران که مشکلات متعددی را درزمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را پدید آوردهاست. ازآنجاکه این پدیده به‌قدر کافی موردمطالعه قرار نگرفته. اتخاذ شیوه‌های درست برخورد با این پدیده مستلزم تحقیقات جامع و فراگیریاست. تا کلیه ابعاد و جنبه‌های پدیده شهرنشینی را موردبررسی قرار دهد. تحقیق حاضر در راستای ارائه شناخت دقیق و درست از پدیده شهرنشینی و درنتیجه برخورد صحیح با آن ضرورت می‌یابد. امید است این تحقیق بتواند فرایندشکل گیری، دگرگونی و تغییرات پدیده شهرنشینی و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن را تبین نماید و بستر لازم را برای ارزیابی عینی نتایج وبرخوردهای سیاسی و روش‌های برخورد با پدیده فراهم آورد.

در این مقاله به‌طور کامل به عوامل و شرایط شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ ها پرداخته می‌شود. همچنین روند اشتغال و کار در این شهرها موردبررسی قرار می‌دهد.

پدیده شهرنشینی چیست؟

شهرنشینی کلاً در معنی زندگی یک جمعیت در شهرها به‌کار می‌رود ولی معمولاً به افزایش شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی یک کشور یا منطقه اشاره دارد. شهرنشینی و افزایش آن، بر اقتصاد و محیط‌زیست یک منطقه تأثیر زیادی دارد. همچنین روحیات و شیوه زندگی مردم شهرنشین با گسترش شهرنشینی دستخوش دگرگونی‌های نسبتاً زیادی می‌شود

قابلیت‌ها و محدودیت‌های اصلی توسعه تهران

جمعیت و نیروی انسانی: برخوداری از نیروی انسانی ماهر و متخصصی بومی و غیر بومی از قابلیتهای مهم استان تهران است. این امر در کلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صدق می‌کند. در ادامه مقاله به بررسی بقیه موارد و توضیح مفصل عناوین پرداخته می‌شود.

سکونت‌گاه خودرو

طی دهه‌های اخیر به‌تدریج محلات نابسامان و سکونت گاه‌ های غیررسمی، به‌طور عمده در حاشیه شهر های بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به‌صورت خودرو شکل‌گرفته و گسترش‌یافته است. سکونت گاههای خودرو به این تعبیر که فردی به غیر مالک زمین یا با بدون رضایت وی اقدام به ساختن خانه در آن زمین کرده باشد، سابقه‌ای طولانی دارد. اما این سکونت گاه‌ها را به زبان امروزه تعریف و آنها را طبقه‌بندی می‌کنیم.

فهرست

فصل اول

مقدمه 

بيان مسئله

ضرورت ، اهميت و اهداف پژوهش

فرايند ، چگونگي و عوامل مؤثر در شكل گيري و دگرگوني سكونت

 نقش ، عملكرد و ويژگيهاي عام  سكونت گاههاي خودرو در ايران و منطقه شهري تهران در مراحل شكل گيري و گذار

 انطباق چارچوب نظري عام پژوهش بر شرايط ايران و منطقه شهري تهران

فصل دوم 

استان تهران

موقعيت و وسعت

 جمعيت و مهاجريت

فصل سوم 

تعاريف ، ويژگيها و فرايند ايجاد سكونتگاهها خودرو

 تعاريف و ويژگيها

 نام هاي ديگر سكونت گاههاي خودرو باعث سردرگمي مي شود

 فرآيند ايجاد سكونت گاه خودرو

رويكردها نسبت به سكونت گاه خودرو

 نقش آتي سكونت گاههاي خودرو در مسكن شهري

 دو مورد پژوهشی

 مصر

 بنگلادش

 مرور نظريات و ديدگاهها پيرامون زمينه ها و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پيدايش سكونتگاههای خودرو

 زمينه ها و ابعاد اقتصادي سكونت گاههاي خودرو

 مرور زمينه ها و ابعاد فرهنگي سكونتگاههای خودرو

رشته علوم‌ اجتماعی