پتروشیمی بوعلی سینا

سنجش عبارتست از مقايسه كميت‌های نامعلوم با كميت‌های حد نصاب و قراردادی، اين ايده موقعی به مرحله اجراء قرار می‌گيرد كه لازم باشد كميت‌های فيزيكي و شيميایی معلوم و اندازه‌گيری شوند. عمل سنجش به هر صورت كه باشد در تغييرات و فعل و انفعالات مواد اوليه تمام صنايع جهان لازم و ضروريست.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۴

صفحات پروژه

۶۷۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

توضیحات

سنجش عبارتست از مقایسه کمیت‌های نامعلوم با کمیت‌های حد نصاب و قراردادی، این ایده موقعی به مرحله اجراء قرار می‌گیرد که لازم باشد کمیت‌های فیزیکی و شیمیایی معلوم و اندازه‌گیری شوند. عمل سنجش به هر صورت که باشد در تغییرات و فعل و انفعالات مواد اولیه تمام صنایع جهان لازم و ضروریست.

رشته مهندسی الکترونیک