واکنش‌های شیمیایی

نام فرآيندهايی كه در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ يا سرعت خاصي رخ می‌دهند. گستره‌ای از علم شيمی كه مربوط به سرعت واکنش‌های شیمیایی می‌باشد، سينتيک شيميایی نام دارد. سينتيک شيميايی با سرعت انجام يک فرآيند شيميایی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۲

صفحات پروژه

۹۱۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

نام فرآیندهایی که در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می‌دهند. گستره‌ای از علم شیمی که مربوط به سرعت واکنش‌های شیمیایی می‌باشد، سینتیک شیمیایی نام دارد. سینتیک شیمیایی با سرعت انجام یک فرآیند شیمیایی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و کار دارد.

رشته مهندسی انرژی