معلم در عصر اینترنت

معلم و عصر اینترنت

بشر امروزی در جهانی زندگی می‌کند که جهان ارتباطات نامیده می‌شود. در این دوره بیشترین فعالیت‌های بشری بر پایه ارتباطات و انتقال اطلاعات از طریق شبکه‌هایی که تمام دنیا را به یکدیگر متصل کرده بناشده است. این ارتباط در سطح وسیع خود شبکه جهانی اینترنت و در سطح کوچک‌تر خود شبکه‌های محلی هستند. در این دهکده کوچک نظام‌های پیشین در حال نابودی است و نظام‌های جدید با سرعتی وصف‌ناپذیر در حال گسترش.

حال سؤال اینجاست که معلمان در این عصر چگونه می‌توانند با این قواعد آشنا شوند و دانش آموزان خود را نیز آشنا با این قواعد تربیت کنند.

چرا اینترنت

یکی از مشکلات مربیان اطلاع رسانی به والدین درمورد وضعیت درسی، انظباطی، تکالیف و… است. که از جمله مواردی است که هر روزباید به اطلاع اولیاء رسانده شود. این مسیله اولیا را نیز دچار مشکل میکند.انها با وجود مشغله فراوان ناچارند برای اطلاع از بسیاری موارد اکثر روزها به مدرسه بیایند. که البته در این دیدارها فرصت زیادی در اختیارشان قرار نمیگیرد بنابراین چندان کارایی ندارد.
یکی از راه هایی که میتواند به حل این مشکل کمک کند استفاده از فضای مجازی است معلم ها میتوانند به سهولت و بدون صرف زمان و هزینه فضای مجازی را جایگزین دفتر مدرسه نمایند. خونکته بسیار خوب این است که امروزه تمامی خانواده ها دارای رایانه و اینترنت هستند و میتوانند به راحتی در فضای مجازی با مربیان فرزندان خود ارتباط برقرار کنند. طراحی این محیط برای مربیان بسیار ساده است و به سادگی میتوانند بدون صرف زمان و بدون نگرانی از فراموشی تکالیف وضعیت درسی را به اطلاع خانواده ها برسانند.
اینترنت به صورت یک منبع جامع اطلاعاتی و جهانی به صورت یکسان در دسترس دانش آموزان و کارکنان آموزشی می باشد. همه ی اینها موجب تمرکز نیاز آموزش و پرورش در استفاده رسمی از اینترنت شده است.

افزودن به سبد خرید

۱۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۲۳

صفحات پروژه

۷۴۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

معلم و عصر اینترنت

بشر امروزی در جهانی زندگی می‌کند که جهان ارتباطات نامیده می‌شود. در این دوره بیشترین فعالیت‌های بشری بر پایه ارتباطات و انتقال اطلاعات از طریق شبکه‌هایی که تمام دنیا را به یکدیگر متصل کرده بناشده است. این ارتباط در سطح وسیع خود شبکه جهانی اینترنت و در سطح کوچک‌تر خود شبکه‌های محلی هستند. در این دهکده کوچک نظام‌های پیشین در حال نابودی است و نظام‌های جدید با سرعتی وصف‌ناپذیر در حال گسترش. در این دوره معلم و اینترنت چگونه میتوانند ارطبات برقرار کنند؟

حال سؤال اینجاست که معلمان در این عصر چگونه می‌توانند با این قواعد آشنا شوند و دانش اموزان خود را نیز آشنا با این قواعد تربیت کنند.

چرا اینترنت

یکی از مشکلات مربیان اطلاع رسانی به والدین درمورد وضعیت درسی، انظباطی، تکالیف و… است. که از جمله مواردی است که هر روزباید به اطلاع اولیاء رسانده شود. این مسیله اولیا را نیز دچار مشکل میکند.انها با وجود مشغله فراوان ناچارند برای اطلاع از بسیاری موارد اکثر روزها به مدرسه بیایند. که البته در این دیدارها فرصت زیادی در اختیارشان قرار نمیگیرد بنابراین چندان کارایی ندارد.
یکی از راه هایی که میتواند به حل این مشکل کمک کند استفاده از فضای مجازی است معلم ها میتوانند به سهولت و بدون صرف زمان و هزینه فضای مجازی را جایگزین دفتر مدرسه نمایند. خونکته بسیار خوب این است که امروزه تمامی خانواده ها دارای رایانه و اینترنت هستند و میتوانند به راحتی در فضای مجازی با مربیان فرزندان خود ارتباط برقرار کنند. طراحی این محیط برای مربیان بسیار ساده است و به سادگی میتوانند بدون صرف زمان و بدون نگرانی از فراموشی تکالیف وضعیت درسی را به اطلاع خانواده ها برسانند.
اینترنت به صورت یک منبع جامع اطلاعاتی و جهانی به صورت یکسان در دسترس دانش آموزان و کارکنان آموزشی می باشد. همه ی اینها موجب تمرکز نیاز آموزش و پرورش در استفاده رسمی از اینترنت شده است.

فهرست

روابط اجتماعی معلمان و دانشآموزان در عصر ارتباطات

مقدمه

نقش رسانههای گوناگون ارتباطی در آموزش

نقش ارتباطی اینترنت در آموزش و پرورش

پست الکترونیکی

اتاقهای گفتگو

نقش معلمان در استفاده از فناوریهای  اطلاعات و ارتباطات

جدول ۱-۱ ارزیابی الگوی جدید

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

تحقیقات انجام شده پیرامون نقش فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات بر معلمان

نقش معلمان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

تجزیه و تحلیل دادهها

۱ ـ منافع استفاده از رایانهها در کلاسهای درس

۲ ـ نقش رایانهها در ارتباطات

۳ ـ منافع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلمان

نتایج به دست آمده از تحقیق در سال سوم

نتایج به‌دست آمده در سال چهارم اجرای تحقیق

روش تجزیه و تحلیل دادهها

جدول ۲: نقش عمدهی معلمان در کلاسهای سنتی و چند رسانه‌ای

فعالیتهای مشارکتی دانشآموزان در گروههای کوچک

مشغولیت با منابع خارجی

توجه به مخاطبان خارجی

بحث و نتیجهگیری

توصیهها و پیشنهادها

آیا در آینده رایانه جای معلم را می‌گیرد؟

وسیله‌ی ارتباط جمعی چیست

دهکده‌ی جهانی

جهت گیری در آینده

توسعه و ضرورت اصلاح

معلم کارآمد

داشتن دیدگاه

تکنولوژی در خدمت معلم

چالش‌ها و چشم انداز ها

هدف از ICT در آموزش و پرورش

تجارب دیگر کشورها

جلوگیری از تکرار خطا

وبلاگ و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

انواع وبلاگ

دغدغه‌های فناوری

تفاهم با رایانه

رایانه و ورود به تعلیم و تربیت

نگاهی انتقادی به اینترنت

نگاه مثبت به اینترنت

آیا رایانه تعلیم و تربیت را غیرانسانی خواهد کرد

نتیجه

پیشنهادات

مهارت‌های موردنیاز معلمان در عصر دانایی

مقدمه

ضرورت توانا بودن معلم در عصر دانایی

مهارت اول: آشنایی با فناوری اطلاعات و قدرت به کارگیری آن در جریان آموزش

مهارت دوم: آشنایی با فنون پژوهش، انجام پژوهش و بهره‌گیری از نتایج آن در عمل

مهارت سوم: توجه به آموزش‌وپرورش خلاق و پرورش خلاقیت فراگیران

مهارت چهارم: آشنایی با مهارتهای کلاس داری و شیوه‌های تدریس نوین

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

سایت‌های اینترنتی

رشته علوم‌ اجتماعی