فلزات سنگین

در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین به عملآمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتیمترمکعب می‌باشد، که این فلزات دارا هستند. این فلزات دارای نقاط ذوب و جوشبسیار متفاوتی می‌باشند.

به طوری که در این گروه جیوه Hg پائین‌ترین نقطه جوش یعنی oc87/38– ومولیبدن (Mo) بالاترین نقطه جوش یعنی c 0 4612 را دارا می‌باشد.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۲

صفحات پروژه

۵۴۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین به عملآمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص بالاتر از ۶ گرم بر سانتیمترمکعب می‌باشد، که این فلزات دارا هستند. این فلزات دارای نقاط ذوب و جوشبسیار متفاوتی می‌باشند.

به طوری که در این گروه جیوه Hg پائین‌ترین نقطه جوش یعنی oc۸۷/۳۸– ومولیبدن (Mo) بالاترین نقطه جوش یعنی c ۰ ۴۶۱۲ را دارا می‌باشد.

زمین شناسی