صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی

مشارکت مدنی در تأمین منابع موردنیاز جهت احداث و تکمیل مجتمع‌های مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستان‌ها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتل‌ها، رستوران، مجتمع اداری، آتو سرویس‌ها و… (بخش خدمات) و تأمین مواد اولیه کارخانه‌جات تولیدی و احداث ساختمان‌ها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تأمین منابع بخش بازرگانی به‌صورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی به‌منظور خرید و فروش کالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پروژه به برسی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی می‌پردازیم.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۷۲

صفحات پروژه

۸۰۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی

مشارکت مدنی در تأمین منابع موردنیاز جهت احداث و تکمیل مجتمع‌های مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستان‌ها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتل‌ها، رستوران، مجتمع اداری، آتو سرویس‌ها و… (بخش خدمات) و تأمین مواد اولیه کارخانه‌جات تولیدی و احداث ساختمان‌ها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تأمین منابع بخش بازرگانی به‌صورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی به‌منظور خرید و فروش کالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پروژه به برسی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی می‌پردازیم.

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، به نحو مشاع، به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد.

رشته اقتصاد