سرمایه گذاری

بهترین راه برای کسب سود و درامد سرمایه گذاری صحیح است. برای رشته حسابداری اصلی‌ترین تحقیقات و مطالعاتی که انجام‌شده درزمینه سرمایه گذاری سودمند است. به همین دلیل است که پیش‌بینی سود آتی شرکت‌ها و عوامل مرتبط با آن بسیار مهم می‌باشد. تنها خواندن اطلاعاتی که در صورت‌های مالی است کاربردی ندارد. برای تصمیم‌گیری سودمند با نتیجه عالی اول از همه باید بتوانید آن اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنید. اگر این اطلاعات به‌درستی تحلیل نشود حتی ممکن است باعث ضرر و زیان هم بشود. لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنون‌های مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و بیشتر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و سهامداران حرفه‌ای و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های ملی وابسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می‌شود.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۸

صفحات پروژه

۶۹۵

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

بهترین راه برای کسب سود و درامد سرمایه گذاری صحیح است. برای رشته حسابداری اصلی‌ترین تحقیقات و مطالعاتی که انجام‌شده درزمینه سرمایه گذاری سودمند است. به همین دلیل است که پیش‌بینی سود آتی شرکت‌ها و عوامل مرتبط با آن بسیار مهم می‌باشد. تنها خواندن اطلاعاتی که در صورت‌های مالی است کاربردی ندارد. برای تصمیم‌گیری سودمند با نتیجه عالی اول از همه باید بتوانید آن اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنید. اگر این اطلاعات به‌درستی تحلیل نشود حتی ممکن است باعث ضرر و زیان هم بشود. لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنون‌های مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و بیشتر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و سهامداران حرفه‌ای و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های ملی وابسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می‌شود.

سرمایه گذاری

هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک سو ارزیابی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف مختلف هر سازمانی می‌باشد. از این رو تلاش‌ها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت‌ها صورت گرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل‌ها ابداع گردیده است.

هنری شیل

در این پروژه به روش هنری شیل نیز پرداخته می‌شود که سال‌ها پیش برای تحلیل صورتهای مالی ارائه داد. این روش که بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات پایه‌گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترازنامه را به‌وسیله فرمول آنتروپی شانون موردبررسی قرارداد و بجای تکنیک‌های مرسوم که رابطه اقلام ترازنامه را به‌طور جداگانه (نسبت‌های مالی) با یکدیگر مطالعه می‌کنند. رابطه ترکیب اقلام ترازنامه را مورد برسی و تحقیق قرار می‌دهد. تئوری اطلاعات ابتدا در رشته‌های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری شیل آن را در حسابداری و اقتصاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه‌گیری ارزش اطلاعات صورت‌های مالی با مقیاس مشترک استفاده کرد.

رشته اقتصاد