زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

در سال 1997 يك اداره مركزي جديد در Iserlobhm طراحي گرديد. ساختار آن بگونه اي بود كه داراي يك شيب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهي مي گرديد. تفاوت سطح در مرزهاي شمالي و جنوبي 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جديد در برابر شلوغي خيابان 46 A بود در عين حال محل پارك مناسبي را ايجاد مي نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۱

صفحات پروژه

۷۷۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده ۴۶A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی ۱۷ متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان ۴۶ A بود در عین حال محل پارک مناسبی را ایجاد می نمود. که در شکل ۱ نشان داده شده است.

زمین شناسی