روشهای فرآوری کانی آلونیت (فلز آلومینیوم)

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه فراوانی را در راه کشف مجهولات انجام داده است.

بی‌شک،  فلز حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده وکشورهای جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف ذخایر و منابع فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفاده بهینه از ذخایر و منابع خود چشم به بهره‌برداری از مواد و کانی‌های غنی موجود در کرات دیگر و منجمله ماه دارند.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۸

صفحات پروژه

۴۶۵

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه فراوانی را در راه کشف مجهولات انجام داده است.

بی‌شک،  فلز حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده وکشورهای جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف ذخایر و منابع فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفاده بهینه از ذخایر و منابع خود چشم به بهره‌برداری از مواد و کانی‌های غنی موجود در کرات دیگر و منجمله ماه دارند.

زمین شناسی