رفتار درمانی ، تغییر و اصلاح رفتار

قدمت به‌کارگیری رویکردهای رفتاری به زمان پاولف و هال برمی‌گردد. کاربرد اصلی شرطی سازی کلاسیک در روان درمانی اصطلاحاً رفتاردرمانی نامیده می‌شود. منشأ اصلی آن بسیار پیچیده است که در این مقاله به آن می‌پردازیم. در این پروژه بطور مفصل تمامی مسائل مربوط به رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار و نظریه های مربوط به آنها موردبررسی قرار می‌گیرد.

مفاهیم بنیادی نظریه رفتاردرمانی

درمانگرها و مسئولان این مشکل توجهی به ارائه نظریه‌ای در زمینه شخصیت نداشته‌اند. آنان در مرحله اول این فرض را پذیرفته‌اند که اکثر رفتارهای انسان آموخته‌شده است و می‌توان با استفاده از اصول یادگیری رفتارها را متعادل و متناسب کرد و یا کلاً تغییر داد. پس بنابراین نظریه و افکار می‌توان گفت که همان اصول و قواعدی که در شیوه‌های یادگیری انسان مطرح است در تدوین وتکوین شخصیت و یا نابودی و ازهم‌پاشیدگی آن نیز مؤثر است و پایه و اساس رشد شخصیت به‌حساب می‌آید. الگویی که رفتارگرایان بر آن اساس شخصیت را توجیه می‌کنند همان الگوی یادگیری محرک است.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۷

صفحات پروژه

۵۳۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

ساناز حسن‌زاده

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

قدمت به‌کارگیری رویکردهای رفتاری به زمان پاولف و هال برمی‌گردد. کاربرد اصلی شرطی سازی کلاسیک در روان درمانی اصطلاحاً رفتاردرمانی نامیده می‌شود. منشأ اصلی آن بسیار پیچیده است که در این مقاله به آن می‌پردازیم. در این پروژه بطور مفصل تمامی مسائل مربوط به رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار و نظریه های مربوط به آنها موردبررسی قرار می‌گیرد.

مفاهیم بنیادی نظریه رفتاردرمانی

درمانگرها و مسئولان این مشکل توجهی به ارائه نظریه‌ای در زمینه شخصیت نداشته‌اند. آنان در مرحله اول این فرض را پذیرفته‌اند که اکثر رفتارهای انسان آموخته‌شده است و می‌توان با استفاده از اصول یادگیری رفتارها را متعادل و متناسب کرد و یا کلاً تغییر داد. پس بنابراین نظریه و افکار می‌توان گفت که همان اصول و قواعدی که در شیوه‌های یادگیری انسان مطرح است در تدوین وتکوین شخصیت و یا نابودی و ازهم‌پاشیدگی آن نیز مؤثر است و پایه و اساس رشد شخصیت به‌حساب می‌آید. الگویی که رفتارگرایان بر آن اساس شخصیت را توجیه می‌کنند همان الگوی یادگیری محرک است.

رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

در نظریه‌ رفتار درمانگران و رفتارگرایان انسان ذاتاً نه خوب است و نه بد. بلکه یک ارگانیسم تجربه‌گر است که استعداد بالقوه‌ای برای همه نوع رفتار دارد. به اعتقاد این گروه، انسان در بدو تولد همانند صفحه سفیدی است که هیچ چیزی بر رویان نوشته‌نشده است و کاملاً پاک و مطهر و بدون هیچ آموزه‌ای است. به نظر آنها انسان به منزله یک موجود واکنشگر به‌حساب می‌آید که در قبال محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهد. به اعتقاد رفتارگرایان انسان رفتاری قانونمند و پیچیده دارد که به‌شدت تحت تأثیر محیط است و بسیار زیاد از آن تاثیر می‌گیرد.

نظریه اسکینر

در نظریه اسکینر و پیروان او و نظریه‌اش که به مهندسان رفتار معروف‌اند به مسئله وجود هدف نهایی و ضروری در زندگی پرداخته نشده است. در نظام آنها هیچگونه اشاره‌ای به رانده شدن ما برای غلبه بر احساس حقارت یاکاهش تعارض‌ها و اضطراب‌ها یا کشیده شدن به وسیله سایقی به‌سوی بعضی حالت‌ها از قبیل خودشکوفایی نشده است. به نظر آنها افراد به همین طریق رفتار می‌کنند که ماشین‌ها عمل می‌کنند. یعنی به شیوه‌ای قانونمند، نظام‌دار و از پیش تعیین شده. همین‌طور تمامی اندیشه‌های وجود یک شخص درونی، یعنی یک خود یا خویشتن خودمختار و قدرتمند را که تعیین کننده مسیر است را نیز رد می‌کند. در این تحقیق به‌تمامی مسائل مربوط به این موضوعات می‌پردازیم.

فهرست

رفتاردرمانی و تغییر و اصلاح رفتار

مفاهیم بنیادی نظریه رفتاردرمانی

الف ) نظریه شخصیت

ب ) ماهیت انسان

ج ) مفهوم اضطراب و بیماری روانی

ماهیت روان‌درمانی در رفتاردرمانی

فرآیند درمان

متغیرهای نیازمند ارزیابی در رفتاردرمانی

متغیرهای مرتبط با رفتار ناسازگار

الف ) پیشایندهای محرک

ب ) متغیرهای ارگانیسمی

ج ) متغیرهای مربوط به پاسخ

د) متغیرهای پیایند

تکنیک‌های رفتاردرمانی

حساسیت زدایی منظم

آموزش جرأت کشاوزی

مواجهه تدریجی

غرقه سازی

الف: غرقه سازی واقعی

ب: غرقه سازی خیالی یا تجسمی

پ: غرقه سازی خیالی اغراق‌آمیز

انزجار درمانی

روش‌ها و فنون برخاسته از شرطی سازی کنشگر

الف ) روش‌های افزایش رفتارهای مطلوب موجود

روش تقویت مثبت

روش تقویت منفی

اقتصاد ژتونی

قرارداد رفتاری

ب ) روش‌های ایجاد رفتارهای تازه

۱) روش شکل دهی رفتار

۲) روش زنجیره سازی رفتار

ج ) روش‌های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب

۱) روشهاي مثبت کاهش رفتار

۲) روش‌های منفی کاهش رفتار

کارآیی رفتاردرمانی برای اختلال‌های ویژه

۱) اختلال وسواس فکری – عملی

۲) اختلال‌های خوردن

۳) سيگار کشیدن

۴) بيخوابي

۵) شب ادراری

منابع

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!