رضایت شغلی

نارضایتی شغلی یکی از عمده مسائل و ضعف‌های جامعه است که می‌توان گفت بسیاری از ناکامی‌هایی که در جامعه با آن روبرو می‌شویم به همین دلیل است. افرادی که اشتیاقی به‌کار خود ندارند و در مکان مناسبت بااخلاق و روحیات خود نیستند. که همین موضوع باعث پایین آمدن بازده آنها می‌شود. بلعکس کسانی که از کار خود رضایت دارند بازدهی بیشتری دارند و در کار خود موفق‌ترند. از دیدگاه روان شناسان نیز رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی درزمینه پژوهشی بوده است. اما خب راه‌حل چیست و ما چگونه می‌توانیم درزمینه بهبود این مسائل گامی برداریم. در این مقاله به بررسی الگوها، مدل‌ها و دیگر عناوین حل این مشکل می‌پردازیم.

رضایت شغلی و انگیزش

صاحب‌نظران علوم رفتاری معتقدند مفهوم انگیزش و رضایت شغلی تا حدودی شبیه هستند. یا به عبارتی ازنظر مفهومی به هم مرتبط‌اند که البته این امر نیز سبب ایجاد ایجاد انحراف و اشتباه در شناخت و اندازه‌گیری آن می‌شود. برای درک بهتر روابط بین این دو متغیر، طبقه‌بندی خاصی را در مقاله ارائه نموده‌ایم. ما با بررسی‌های متعدد بر روی متون مختلف به این نتیجه رسیده‌ایم که رضایت شغلی یک متغیر وابسته به انگیزش است. پس تئوری‌های مربوط به انگیزش خصوصاً تئوری نیازها و برابری در خصوص رضایت شغلی نیز کاربرد دارند.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۴۷

صفحات پروژه

۴۷۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

نارضایتی شغلی یکی از عمده مسائل و ضعف‌های جامعه است که می‌توان گفت بسیاری از ناکامی‌هایی که در جامعه با آن روبرو می‌شویم به همین دلیل است. افرادی که اشتیاقی به‌کار خود ندارند و در مکان مناسبت بااخلاق و روحیات خود نیستند. که همین موضوع باعث پایین آمدن بازده آنها می‌شود. بلعکس کسانی که از کار خود رضایت دارند بازدهی بیشتری دارند و در کار خود موفق‌ترند. از دیدگاه روان شناسان نیز رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی درزمینه پژوهشی بوده است. اما خب راه‌حل چیست و ما چگونه می‌توانیم درزمینه بهبود این مسائل گامی برداریم. در این مقاله به بررسی الگوها، مدل‌ها و دیگر عناوین حل این مشکل می‌پردازیم.

رضایت شغلی و انگیزش

صاحب‌نظران علوم رفتاری معتقدند مفهوم انگیزش و رضایت شغلی تا حدودی شبیه هستند. یا به عبارتی ازنظر مفهومی به هم مرتبط‌اند که البته این امر نیز سبب ایجاد ایجاد انحراف و اشتباه در شناخت و اندازه‌گیری آن می‌شود. برای درک بهتر روابط بین این دو متغیر، طبقه‌بندی خاصی را در مقاله ارائه نموده‌ایم. ما با بررسی‌های متعدد بر روی متون مختلف به این نتیجه رسیده‌ایم که رضایت شغلی یک متغیر وابسته به انگیزش است. پس تئوری‌های مربوط به انگیزش خصوصاً تئوری نیازها و برابری در خصوص رضایت شغلی نیز کاربرد دارند.

مدل انگیزش وروم

اولین قسمت مدل انگیزش وروم به این مسئله می‌پردازد که میزان انگیزش هر فرد از طریق ارزش و انتظار است. اما سعی و کوشش بالای شخص به‌طور خودکار موجب عملکرد بالا نمی‌شود. بلکه اصل سومی نیز به این دو متغیر اضافه می‌شود بنام ” دانش و استعداد لازم” که اگر شخص عاری از این ویژگی باشد هرقدر هم تلاش نماید نمی‌توانند عملکرد مناسب را نشان دهند. در ادامه مقاله به راهکار و نمودارهای این مدل و دیگر مدل‌ها می‌پردازیم.

منافع حاصل از سنجش رضایت شغلی

سنجش رضایت شغلی می‌تواند نتایج مثبت، بی طرفانه و یا گاهی منفی در پی داشته باشد. البته اگر این نوع بررسی به نحو صحیح برنامه‌ریزی‌شده و به‌کار بسته شود حتماً منافعی به دنبال خواهد داشت. مانند کمک به تعیین خشنودی شغلی، کمک به بهبود ارتباطات، کمک به بهبود نگرش و دیگر مواردی که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

رضایت شغلی و نظریه برابری، پیمان روانشناختی و انگیزش

شکل ۲-۱ نظریه برابری را به‌طور کلی و عوامل کلیدی در ارزیابی برابر بودن را نشان می‌دهد

شکل ۲-۲- ارتباط پیمان روانشناختی و پیمان اقتصادی

رضایت شغلی و انگیزش

شکل ۲-۳- رابطه انگیزش و رضایت

نظریه‌های انگیزش و رضایت شغلی

۱- گروه اول: تئوری‌های محتوایی

شکل ۲-۴ - سلسله‌مراتب نیازها (مزلو)

گروه دوم: تئوری‌های فرآیندی

۲-۵شرطی کردن به نتیجه

شکل ۲-۶طبقه‌بندی انواع پاداش

شکل ۲-۷ - مدل انگیزش " وروم "

شکل ۲-۸ -  الگوی انگیزش پورتر ولاولر

رضایت شغلی، انگیزش و طراحی شغل

شکل ۲-۹غنی سازی شغل

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی

الف-۱- عوامل درون‌سازمانی

ب- عوامل بیرون سازمانی

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

شکل ۲-۱۱- مدل رضایت شغلی

منبع: مقیمی، ۱۳۸۰ ۳۸۴

منافع حاصل از سنجش رضایت شغلی

روش‌های سنجش رضایت شغلی

شاخصهای رضایت شغلی

شکل ۲-۱۲ - نمونه‌های از منابع اطلاعاتی برای تعیین رضایت شغلی

رشته علوم‌ اجتماعی