رضایت شغلی کارکنان سازمان‌مدیریت

در مباحث مربوط به مدیریت، بحث‌های مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه‌ای دارند. اولین هدف هر مدیری گرفتن بهترین نتیجه است خب برای رسیدن به این هدف باید چه کرد؟ در این مقاله ما به رضایت شغلی کارکنان سازمان‌مدیریت میپردازیم.
وقتی مدیر یک مجموعه چنین اهدافی داشته باشد برای کارمندانی داشته باشد که آنها نیز با همین هدف تمام تلاش خود را بکار بگیرند. پس در اولین مرحله باید انگیزه افراد خود را روز به روز افزایش بدهد. همچنین هدف مجموعه را به آنها یادآوری کند تا بدانند برای چه تلاش می‌کنند. ولی نمی‌توان با این فکر که می‌توان انگیزه آنها را افزایش داد هر فردی را به عنوان کارمند در نظر گرفت. مدیر باید در انتخاب فرد مناسب دقت نظر داشته باشد و مناسب‌ترین افراد را انتخاب کند.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۴

صفحات پروژه

۵۶۴

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در مباحث مربوط به مدیریت، بحث‌های مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه‌ای دارند. اولین هدف هر مدیری گرفتن بهترین نتیجه است خب برای رسیدن به این هدف باید چه کرد؟ در این مقاله ما به رضایت شغلی کارکنان سازمان‌مدیریت میپردازیم.
وقتی مدیر یک مجموعه چنین اهدافی داشته باشد برای کارمندانی داشته باشد که آنها نیز با همین هدف تمام تلاش خود را بکار بگیرند. پس در اولین مرحله باید انگیزه افراد خود را روز به روز افزایش بدهد. همچنین هدف مجموعه را به آنها یادآوری کند تا بدانند برای چه تلاش می‌کنند. ولی نمی‌توان با این فکر که می‌توان انگیزه آنها را افزایش داد هر فردی را به عنوان کارمند در نظر گرفت. مدیر باید در انتخاب فرد مناسب دقت نظر داشته باشد و مناسب‌ترین افراد را انتخاب کند.

رضایت شغلی کارکنان سازمان‌مدیریت

حال این سؤال پیش میاید که چطور می‌توان اهداف سازمان را به عنوان اهداف افراد نیز به آنها توصیه کرد؟ ما در این مقاله روش‌های مناسب را به شما توصیه می‌کنیم. در کنار تمامی مطالب باید این را نیز در نظر داشت که یک را ساده تر نیز وجود دارد. و آن این است که از همان ابتدا افرادی را انتخاب کنیم که اهدافشان در راستای اهداف سازمان ما باشد. افرادی که با دل‌بستگی کامل به کارشان فعالیت کنند. با دلسوزی برای مجموعه تلاش کنند و اهداف خودشان، هکارانشان و کل مجموعه یکی باشد.

اهداف پروژه

در این بررسی ما از فراوانی و در صد استفاده کرده‌ایم و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در آمار استنباطی از روش مجذوری استفاده کرده‌ایم. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه ما کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر می‌باشد. در انتها نیز آزمون‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته ان و ممکن است شما نیز به آنها نیاز داشته باشد آورد شده است.

رشته اقتصاد

رشته مدیریت