رضایت شغلی در بخش فرهنگی اصفهان

رضایت شغلی

نارضایتی شغلی یکی از عمده مسائل و ضعف‌های جامعه است که می‌توان گفت بسیاری از ناکامی‌هایی که در جامعه با آن روبرو می‌شویم به همین دلیل است. افرادی که اشتیاقی به‌کار خود ندارند و در مکان مناسبت بااخلاق و روحیات خود نیستند. که همین موضوع باعث پایین آمدن بازده آنها می‌شود. بلعکس کسانی که از کار خود رضایت دارند بازدهی بیشتری دارند و در کار خود موفق‌ترند. از دیدگاه روان شناسان نیز رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی است که باید را مورد پژوهش قرار میگرفت. اما خب راه‌حل چیست و ما چگونه می‌توانیم درزمینه بهبود این مسائل گامی برداریم. موضوع اصلی این تحقیق رضايت شغلی در بخش فرهنگی اصفهان است.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۱

صفحات پروژه

۷۰۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

رضایت شغلی

نارضایتی شغلی یکی از عمده مسائل و ضعف‌های جامعه است که می‌توان گفت بسیاری از ناکامی‌هایی که در جامعه با آن روبرو می‌شویم به همین دلیل است. افرادی که اشتیاقی به‌کار خود ندارند و در مکان مناسبت بااخلاق و روحیات خود نیستند. که همین موضوع باعث پایین آمدن بازده آنها می‌شود. بلعکس کسانی که از کار خود رضایت دارند بازدهی بیشتری دارند و در کار خود موفق‌ترند. از دیدگاه روان شناسان نیز رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی است که باید را مورد پژوهش قرار میگرفت. اما خب راه‌حل چیست و ما چگونه می‌توانیم درزمینه بهبود این مسائل گامی برداریم. موضوع اصلی این تحقیق رضایت شغلی در بخش فرهنگی اصفهان است.

رضایت شغلی در بخش فرهنگی اصفهان

در این مقاله به بررسی الگوها، مدل‌ها و دیگر عناوین حل این مشکل می‌پردازیم. سنجش رضایت شغلی نیز می‌تواند نتایج مفیدی داشته باشد که به آنها می‌پردازیم. این سنجش باید بی‌طرفانه باشد. البته اگر این نوع بررسی به نحو صحیح برنامه‌ریزی‌شده و به‌کار بسته شود حتماً منافع زیادی به دنبال خواهد داشت. منافعی از قبیل کمک به تعیین خشنودی شغلی، کمک به بهبود ارتباطات، کمک به بهبود نگرش و دیگر مواردی که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

اما در این مقاله ما به بررسی رضایت شغلی در بخش فرهنگی اصفهان می‌پردازیم. در ابتدا به تعریف این سازمان می‌پردازیم.

هر مجموعه ای از انسان‌ها که به بسط و گسترش معارف معتقدات هنر، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین و سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی که افراد به‌عنوان عضو جامعه از آن فراگرفته‌اند بپردازد را سازمان فرهنگی می‌نامیم.

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی برای افراد نوید زندگی بهتر را به همراه آورد. زندگی‌ای که بر اساس فرهنگ و ارزش‌های اسلام و الهی پایه‌گذاری شده باشد. زندگی‌ای که بر اساس دین اسلام پایه‌گذاری شده باشد تمامی نیازهای انسان را در برمی‌گیرد. از وجوه سیاسی، اقتصادی گرفته تا اجتماعی و… . انقلاب اسلامی ایران از آن زمان توجه و نظر مردم را به خود جلب کرد که شالوده فکری و فرهنگی مارکسیسم، لیبرالیسبم و سرمایه داری سست شد.

فهرست

فصل اول

۱مقدمه

۲بیان مسئله

۳اهمیت مسئله

۴- اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف خاص

۵- مفاهيم (تعاریف)

تعریف نظری سازمانهای فرهنگی

تعریف عملیاتی سازمانهای فرهنگی

تعریف نظری رضایت شغلی

تعریف عملیاتی رضایت شغلی

۶- سؤالات و فرضیات

الف: سؤالات

ب: فرضیات

فصل دوم

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

روش نمونه‌گیری

ابراز اندازه‌گیری

پایامی

اعتبار

۱- اعتبار یابی صوریی

۲اعتباریابی محتوی

۳- اعتبار سازه

۴- اعتبار ملاکی

تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱- آزمون t تک متغیره

۲- آزمون t به گروه مستقل

۳-آزمون کالموکروف اسمیرنف

۴- آزمون تجلیل واریانس یک طرفه

۵- آزمون HSD توکی

۶- آزمون فریدمن

۷تحلیل عامل

فصل سوم

تحلیل توصیفی داده‌ها

سؤالات پژوهش

تجزیه و تحلیل عاملی منوط به بررسی دو موضوع زیر می‌باشد

فرضیات پژوهش

مقایسه میانگین نمره رضایت کارکنان بخش فرهنگی از مؤلفه‌های رضایت

نتایج مقایسه میانگین نمره رضایت کارکنان مرد و زن از مؤلفه‌های رضایت

بحث ونتیجه گیری

کابرد نتایج این تحقیق

پیشنهادهای پژوهش

محدودیت‌های پژوهش

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!