خشونت علیه زنان و شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد آن

شوهران خشمگین از سری فشارهایی هستند که زنان متأهل مجبور به تحمل آنها هستند. نگاهی سریع و گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که دردها و مصیبت‌های عظیم اغلب به‌واسطه خشونت مردانه ایجاد شده استاینگونه خشونت در جنگ‌ها، شکنجه‌ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان یا زنان، و کودکان کاملاً مشهود است. ضرب و شتم زنان در عین ارزشتلقی شدن در بعضی جوامع سنتی متداولترین شکل خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت اجتماعی، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی و… است. موضوع مورد بحث ما در این مقاله خشونت علیه زنان است.

افزودن به سبد خرید

۱۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۲

صفحات پروژه

۱۴۸۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

ساناز حسن‌زاده

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

شوهران خشمگین از سری فشارهایی هستند که زنان متأهل مجبور به تحمل آنها هستند. نگاهی سریع و گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که دردها و مصیبت‌های عظیم اغلب به‌واسطه خشونت مردانه ایجاد شده استاینگونه خشونت در جنگ‌ها، شکنجه‌ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان یا زنان، و کودکان کاملاً مشهود است. ضرب و شتم زنان در عین ارزشتلقی شدن در بعضی جوامع سنتی متداولترین شکل خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت اجتماعی، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی و… است. موضوع مورد بحث ما در این مقاله خشونت علیه زنان است.

خشونت علیه زنان

الگوهای فرهنگی تاریخی نه تنها خشونت مردان را تحریم نکرده بلکه دائما آن را تشویق نموده است هر چه ازنظر فرهنگی خشونت پذیرفته تر باشد و مورد تشویق قرار گیرد این نگرش در مردان برای اعمال خشونت تقویت می‌شود و نتیجه آن وضع کنونی است که ناخواسته پیش آمده است. خشونت مردان در شرایط مختلف علیه زنان اعمال می‌شود. تا زمانی که فرهنگ جامعه تغییر نکند و نگرش مردان نسبت بر خشونت علیه زنان تغییر نکند پدیده خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت و شاهد اثرات مخرب آن در جامعه خواهیم بود. متأسفانه در جامعه کنونی ما هنوز خشونت علیه زنان به وسیله آداب‌ورسوم، نگرش‌های سنتی و تفاسیر مذهبی توجیه می‌شود. البته این حقایق تا حد زیادی پنهان نگه‌داشته می‌شود.

پدیده ظلم به بانوان بخش مهمی از مسائل جامعه شناسی است که در این مقاله ما به بررسی آن می‌پردازیم. این بحث تحت عنوان رویه تاریک زندگی خانوادگی موردمطالعه قرار می‌گیرد. از کلمه تاریک دو معنی برداشت می‌شود. اول مجموعه عناصری نامطلوب در این نهاد بنیادی جامعه بشری که در مقابل مزایای بی شمار خانواده قرار می‌گیرند و که تعداد آنها بسیار زیاد است. به همین علت یک رویه سکّه درخشان خانواده را تاریک می‌کنند.

عوامل گوناگونی که به خشونت علیه زنان دامن می زنند

مشکل اینجاست که بسیاری از بدرفتاری‌هایی که در خانواده‌ها و اجتماع اعمال می‌شود توسط قانون‌گذاران خشونت تلقی نمی‌شود. بلکه حق مرد بر زن حساب می‌شود. برای مثال حق تحصیل زن، ازدواج، اجازه بیرون رفتن، کار و…

فهرست

مقدمه

بیان مسئله

عوامل گوناگون به خشونت علیه زنان دامن می زند

اهمیت موضوع

هدف از انجام تحقیق

فایده عملی تحقیق

فصل اول

تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان

خشونت علیه زنان به یونان

خشونت علیه زنان در اسپانیا

جایگاه زن در میان اعراب (خشونت علیه زنان)

خشونت علیه زنان در فرانسه

خشونت علیه زنان در انگلستان

خشونت علیه زنان در آمریکا

تاریخچه خشونت در ایران

جامعه کنونی ایران

۱ ـ حوزه خصوصی

۲ ـ حوزه عمومی

پژوهش‌های خارجی انجام‌شده در زمینه خشونت

مطالعات و تحقیقات داخلی

مطالعات و تحقیات نظری

تحقیقات عملی داخلی

نگرش نسبت به زنان

نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده

تحقیقات دانشگاهی

بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان در خانواده‌های تهرانی

نتیجه گیری از تحقیقات داخلی

نظریه‌های مربوط به تحقیق

۱ـ نظريه فرهنگی (هماهنگی فرهنگی)

۲ ـ نظریه خرده‌فرهنگ خشونت

۳ ـ نظریه نظارت اجتماعی

۴ـ نظريه کارکرد گرایی

۵ ـ نظریه یادگیری اجتماعی

۶ ـ نظریه ساختار قدرت

نظریه‌های فمینیستی

نظریه ستمگری جنسی

نظریه نابرابری جنسی

نظریه فمینیستم رادیکال

چارچوب نظری

فصل دوم

روش تحقیق

جامعه آماری

فرد مورد مشاهده

نحوه نمونه‌گیری

ابزار جمع‌آوری اطلاعات

پایایی و اعتبار پرسشنامه

تکنیک تحلیل داده‌ها

سؤالات تحقیق

تعاریف نظری

گویه ها

تعریف نظری

تعاریف نظری و عملی مفاهیم

تعریف نظری تحصیلات

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!