حقوق مالکیت معنوی تجارت

امروزه با گسترش فعالیت‌ های تجاری مذاکرات تجاری نیز بیشتر شده‌اند پس به بررسی دقیق‌تر موضوعات تجاری و حقوق مالکیت معنوی تجارت آن نیاز پیدا کرده‌ایم. حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند جانبه می‌باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت متفاوت و جدا از هم می‌باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی به‌عنوان یک ابزار اثربخش برای پیشرفت تکنولوژی و به‌عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه عمل می‌کنند. برخی دیگر از افراد یک دیدگاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را به‌عنوان تنها عامل دفاع کننده از منافع کشورهای پیشرفته در نظر می‌گیرند. برای مثال برخی از اقتصاددانان اظهار می‌کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه‌یافته تغیر داده است. در این مقاله به بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت خواهیم پرداخت.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۴

صفحات پروژه

۴۵۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

امروزه با گسترش فعالیت‌ های تجاری مذاکرات تجاری نیز بیشتر شده‌اند پس به بررسی دقیق‌تر موضوعات تجاری و حقوق مالکیت معنوی تجارت آن نیاز پیدا کرده‌ایم. حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند جانبه می‌باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت متفاوت و جدا از هم می‌باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی به‌عنوان یک ابزار اثربخش برای پیشرفت تکنولوژی و به‌عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه عمل می‌کنند. برخی دیگر از افراد یک دیدگاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را به‌عنوان تنها عامل دفاع کننده از منافع کشورهای پیشرفته در نظر می‌گیرند. برای مثال برخی از اقتصاددانان اظهار می‌کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه‌یافته تغیر داده است. در این مقاله به بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت خواهیم پرداخت.

رشته اقتصاد

رشته حقوق