حسابداری رایانه‌ ای و لزوم استفاده از آن در شرکت‌های بیمه

امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ممكن گرديده است در اين راستا نتايج حاصل از بررسيهاي فراوان و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول (عمليات فني بيمه) را در كليه شركتهاي بيمه به اثبات رسانيده است.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۹

صفحات پروژه

۴۱۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

 اصول حسابداری

طبق این دستورالعمل که اجرای آن از سوی شرکتها الزامی است هزینه‌ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملکرد مرکز بنابراین قاعده به تفکیک سال با دو عنوان هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های تولیدی به شرح زیر طبقه‌بندی گردیده است. این هزینه‌ها وضعیت موجود را نشان می‌دهد که در مدل فعالیتی به‌طور کلی دگرگون گردیده است. ما در این پروژه به بررسی حسابداری رایانه‌ ای و دلیل استفاده از آن در شرکت‌های بیمه می‌پردازیم. هدف ما در این مقاله بررسی نرم‌افزارهای مناسب برای شرکت های بیمه و بررسی موارد مربوط به این است

هر شرکت و اداره‌ای برای جمع آوری و نظم و ترتیب دادن به‌کارها و فعالیت‌های خود نیاز دارند که از یک سری اصول حسابداری پیروی کنند و برنامه‌های خود را بر پایه آن بچینند. این اصول برمبنای چارچوب‌های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان‌های فنی حسابرسی مرکزی پیشنهاد می‌شود که موجبات یکنواختی و استاندارد شدن حساب‌ها می‌گردد

حسابداری رایانه‌ ای

امروزه تمامی کارها و برنامه با استفاده از کامپیوتر و رایانه به‌پیش برده می‌شوند. کمتر کسی است که با اصول اولیه کار با ای ابزار آشنا نباشد. امور حسابداری نیز که به آن پرداختیم و میدانیم که در همه شرکت ها موردنیاز هستند بدون بهره‌گیری از امکانات رایانه‌ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارش‌ها موردنیاز تقریباً غیر ممکن است. ما در این مقاله لزوم استفاده از این ابزار و نرم‌ افزار های مختلفان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نکته قابل‌توجه دیگر این است که تمامی این شرکت‌ها از یک نرم‌افزار مشترک و یکسان استفاده کنند که در این پروژه به بررسیان می‌پردازیم. هدف از این یکسان‌سازی این است که عملیات مالی مربوط به‌کارهای فنی شرکت‌های بیمه در تمامی این شرکت‌ها مشابه باشند. لذا با توجه به‌تمامی نکات فوق کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می‌بایست از یک نرم‌افزار استفاده نمایند.

رشته حسابداری