جریان سیالات

پديده‌های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبيعت بسيار رخ می‌دهند و مهم می‌باشند. در اغلب موارد اين پديده‌ها همراه با جريان‌های نقوش (TURBU LENT) و علی‌الخصوص جريان‌های نقوش برشی (Turbulent Shear flow) می‌باشد.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۸

صفحات پروژه

۶۶۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

توضیحات

پدیده‌های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت بسیار رخ می‌دهند و مهم می‌باشند. در اغلب موارد این پدیده‌ها همراه با جریان‌های نقوش (TURBU LENT) و علی‌الخصوص جریان‌های نقوش برشی (Turbulent Shear flow) می‌باشد.

رشته مهندسی الکترونیک