تکنولوژی و پیشرفت دانش‌آموزان

در دنیایی که هرروز پیچیده‌تر می‌شود شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند و چون امکان آموختن از طریق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوه تدریس این پدیده‌ها بسیار پیچیده می‌گردد.در این مقاله به تکنولوژی و پیشرفت دانش‌آموزان میپردازیم. هدف این است که شاگرد بتواند تا حد امکان پدیده‌های علمی را توسط تجارب به‌دست آورد. به همین دلیل بایستی امکانات زیادتر در اختیار شاگرد قرار گیرد تا تجارب زیادتری کسب کند. تجارب مختلف و گوناگون نشان داده است که استفاده از رسانه‌ها در جریان ومیزان یادگیری شاگردان مؤثر است و از طرف دیگر از طول زمان لازم برای آموزش می‌کاهد.

دستگاه تعلیم و تربیت

دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ، بلکه در سایر ممالک جهان وظیفه سنگینی را بر عهده دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخش‌های مختلف جامعه مشغول به‌کار خواهند شد. البته این دوره ابتدایی که به‌عنوان زیر بنای نیروی کار جامعه به شمار می‌رود باید از آموزش صحیح و مناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد. بنابراین مطالب آموزش داده‌شده باید به‌صورت کاربردی در زندگی روزمره کودک قابل‌استفاده باشد. لذا برای رسیدن به این مقصود استفاده از وسایل کمک آموزشی از نیازهای اولیه و مهم این دوره به شمار می‌رود.

افزودن به سبد خرید

۷,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۲

صفحات پروژه

۱۰۲۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در دنیایی که هرروز پیچیده‌تر می‌شود شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند و چون امکان آموختن از طریق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوه تدریس این پدیده‌ها بسیار پیچیده می‌گردد.در این مقاله به تکنولوژی و پیشرفت دانش‌آموزان میپردازیم. هدف این است که شاگرد بتواند تا حد امکان پدیده‌های علمی را توسط تجارب به‌دست آورد. به همین دلیل بایستی امکانات زیادتر در اختیار شاگرد قرار گیرد تا تجارب زیادتری کسب کند. تجارب مختلف و گوناگون نشان داده است که استفاده از رسانه‌ها در جریان ومیزان یادگیری شاگردان مؤثر است و از طرف دیگر از طول زمان لازم برای آموزش می‌کاهد.

دستگاه تعلیم و تربیت

دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ، بلکه در سایر ممالک جهان وظیفه سنگینی را بر عهده دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخش‌های مختلف جامعه مشغول به‌کار خواهند شد. البته این دوره ابتدایی که به‌عنوان زیر بنای نیروی کار جامعه به شمار می‌رود باید از آموزش صحیح و مناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد. بنابراین مطالب آموزش داده‌شده باید به‌صورت کاربردی در زندگی روزمره کودک قابل‌استفاده باشد. لذا برای رسیدن به این مقصود استفاده از وسایل کمک آموزشی از نیازهای اولیه و مهم این دوره به شمار می‌رود.

تکنولوژی آموزش

تکنولوژی آموزشی چیست؟ یک هدف، یک وسیله، یک شیء یا یک تکنیک؟ بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی را در برابر استفاده از آخرین وسایل و ابزار یا سخت‌افزار می‌نگرند که تکنولوژی‌های دیگر بر پیکر آموزش‌ و پرورش وارد کرده‌اند. بر اساس این نگرش هرگاه مطلبی درباره تکنولوژی آموزشی مطرح می‌شود. بلافاصله کاربرد عظیم و پرزرق و برق سخت‌افزارهایی که شناخته‌شده نیستند مانند تلویزیونهای مدار بسته و کامپیوترها و مسائل پیچیده در ذهن تداعی می‌شود.

تکنولوژی و پیشرفت دانش‌آموزان

زمان مناسب برای یادگیری ـ تدریس با توجه به ویژگی‌های پیام گیران و نظریه‌های روانشناسی در مورد رشد آنها تعیین می‌شود. علاوه بر این آموزش باید زمانی صورت گیرد که دانش‌آموز خسته نبوده و ازنظر روانی وجسمی آماده باشد. محیطی که در آن یادگیری صورت می‌گیرد حدومرزی ندارد. اما بخشی از این محیط عملاً برای آموزش طرح‌ریزی‌شده است.

فهرست

موضوع

پیشگفتار

فصل اول

مقدمه

موضوع

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

نبودن نظام ارزشیابی صحیح از کار معلمان

رفتن معلمان به دنبال شغل دوم به‌منظور تأمین هزینة زندگی

سؤالات تحقیق

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

تکنولوژی آموزشی

پیشرفت تحصیلی

متغیرهای وابسته و مستقل

تکنولوژیست و مشاورین روشهای تدریس

فرضیه

تحقیق

پرسشنامه

وسایل آموزشی

سیستم آموزشی

روش توصیفی

فرضیه‌ها

فصل دوم

ادبیات تحقیق

تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی

تاریخچه تکنولوژی آموزشی از آغاز تاکنون

اولین مرحله ـ استفاده از وسایل آموزشی

دومین مرحله پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینة تعلیم وتربیت

مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی (ارزشیابی)

سومین مرحله شکل گیری مفهوم تکنولوژی آموزشی (حل مسئله)

رابطه تکنولوژی با سایر علوم

تأثیر روانشناسی شناختی بر موضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی

مسائل و مشکلات تکنولوژی آموزشی در جهان سوم

عدم اعتقاد و مهارت معلمان به فرآیند و کاربرد تکنولوژی

تکنولوژی آموزشی در ایران

تعاریف و مفاهیم مربوط به تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی چیست؟

تعریف تکنولوژی آموزشی

سیستم یادگیری و تدریس

نظام آموزشی

سیستم آموزشی

اهمیت نظریه سیستم‌ها

انتخاب راهبرد آموزشی

سازماندهی فراگیران درگروه

اهداف آموزشی

گروه‌های تدریس و یادگیری

تأثیر فضا و زمان در آموزش

دلایل استفاده از مواد و  وسایل آموزشی

اصول انتخاب رسانه‌های مناسب

پیشگامان تکنولوژی آموزشی

فواید تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی و مشکل تأمین انرژی

نمونه‌هایی از تحقیقات انجام‌شده در ایران

روش کلی استفاده از مواد و وسایل

نتیجه گیری و تحلیل از پیشینه تحقیق

در دسترس نبودن این وسایل

عدم آگاهی مدیران از اهمیت وسایل آموزشی در کلاس

فصل سوم

روش‌های آماری

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار اندازه‌گیری

روش‌های جمع‌آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل آماری

انواع متغیرها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

تقدیم به

تقدیم به

تقدیر و تشکر

چکیدة تحقیق

عنوان

بررسی تأثیر کاربرد تکنولوژی آموزشی در میزان پیشرفت تحصیلی

بیان مسئله

فرضیة اصلی

جامعه آماری

نمونه آماری

وسیلة جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق

خلاصه نتایج تحقیق

پیشنهادات

روش آماری

نتیجه کلی

رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!
رشته علوم‌ اجتماعی