تولید مثل

جانوران هم، برای تولید مثل، به سلول‌های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام‌های تولید مثلی نر و ماده به وجود می‌آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره‌ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند.

اما در بعضی بی مهره‌ها از  قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از کرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر و ماده  در بدن یک فرد است (نر- ماده‌اند).

جانوران گرچه در تولید مثل جنسی روش‌های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترک در این روش‌ها وجود دارد که در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آن‌ها به شکل‌های مختلفی بروز می‌کند.

افزودن به سبد خرید

۴,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۴۳

صفحات پروژه

۱۳۱۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

جانوران هم، برای تولید مثل، به سلول‌های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمک نام دارد که در اندام‌های تولید مثلی نر و ماده به وجود می‌آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره‌ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند.

اما در بعضی بی مهره‌ها از  قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از کرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر و ماده  در بدن یک فرد است (نر- ماده‌اند).

جانوران گرچه در تولید مثل جنسی روش‌های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترک در این روش‌ها وجود دارد که در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آن‌ها به شکل‌های مختلفی بروز می‌کند.

رشته‌های پزشکی