تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت)

اولین نکته مهم در بحث تربیت و تعلیم برطبق سیره بزرگان که بسیار مؤثر واقع شده ادب است. کسی که ادب نداشته باشد انگار هیچ‌چیز ندارد. حضرت علی می‌فرمایند هر کس به اندازه ادبش عزیز است. رعایت ادب هم برای بزرگ‌تر ها و هم برای کوچک‌تر ها بهترین شیوه اثر گذاری است. وقتی با کسی باادب باشید تأثیر بسیار مثبتی بر او می‌گذارید. این‌طوری رابطه بهتری نیز با او برقرار می‌کنید.در پروژه تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت) به‌طور مفصل این پندها را از جهات مختلف بررسی می‌کنیم.

بررسی متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت به ما این توانایی را می‌دهد تا ظرایف و نکات ارزنده و مفید استاد و شاگردی را در بحث تعلیم و تربیت بشناسیم و در این راه مورد استفاده قرار دهیم. پس می‌توانیم آنچه از این آداب در زمان حاضر قابل استفاده است را نصیب خود کنیم تا از پندهای آنها بی نصیب نمانیم.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۰

صفحات پروژه

۹۱۴

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

اولین نکته مهم در بحث تربیت و تعلیم برطبق سیره بزرگان که بسیار مؤثر واقع شده ادب است. کسی که ادب نداشته باشد انگار هیچ‌چیز ندارد. حضرت علی می‌فرمایند هر کس به اندازه ادبش عزیز است. رعایت ادب هم برای بزرگ‌تر ها و هم برای کوچک‌تر ها بهترین شیوه اثر گذاری است. وقتی با کسی باادب باشید تأثیر بسیار مثبتی بر او می‌گذارید. این‌طوری رابطه بهتری نیز با او برقرار می‌کنید.در پروژه تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت) به‌طور مفصل این پندها را از جهات مختلف بررسی می‌کنیم.

بررسی متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت به ما این توانایی را می‌دهد تا ظرایف و نکات ارزنده و مفید استاد و شاگردی را در بحث تعلیم و تربیت بشناسیم و در این راه مورد استفاده قرار دهیم. پس می‌توانیم آنچه از این آداب در زمان حاضر قابل استفاده است را نصیب خود کنیم تا از پندهای آنها بی نصیب نمانیم.

ادب

حدود عبارت از اوامر و نواهی الهی است که واجب یا مستحب یا محظور یا مکروه است. ادب همواره ملازم با مندوبات و بعد از مکروهات است. رعایت کردن حدود هر کسی عبارت از ادب است، نسبت بدان کس. همچنین گرفته شده از روایات نبوی که می‌فرمایند پروردگارم مرا ادب کرده است و چه نیکو ادبی است.

تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت)

ما مسلمانان همیشه در هر راهی اول از همه نام انبیا و خداوند را ب زبان می آوریم و با یاد و نام آنها کارمان را شروع می‌کنیم. همیشه به آنها متوسل می‌شویم و در هر راهی از آنها از آنها یاری می‌خواهیم. پس چه بهتر که تعلیم و تربیت فرزندانمان را نیز بر طبق سیره آنها پیش ببریم. وقتی که فرزندانمان را با شیوه آنها بزرگ کنیم و پرورش دهیم این آرامش را نیز داریم که فرزندانمان مانند فرزندان پیامبران و بزرگان رشد کرده‌اند پس حتماً بهترین روش را برای آنها بکار برده‌ایم.

فهرست

مقدمه

در بیان ادب

در آداب حضرت ربوبیت

در آداب حضرت رسالت

آداب مرید و مراد

احتیاج به انبیاء در پرورش انسان

مقام شیخی و شرایط و صفات آن ازنظر نجم الدین رازی

آداب و وظایف شیخ نسبت به مرید ازنظر عزالدین محمود کاشانی

شرایط و صفات مریدی و آداب آن ازنظر نجم الدین رازی

در آداب مرید با شیخ ازنظر عزالدین محمود کاشانی

شرایط شاگردپذیری ازنظر ابوسعید ابوالخیر

چکیده

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!