تعریف جرم سیاسی

تابه‌حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی ارائه نشده است و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد وجود ندارد همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلام موردایراد و انتقاد قرار نگیرد. تاکنون مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه‌بسا افرادی باانگیزه شرافتمندانه و به‌قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده‌اند ولی چون حدومرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده‌اند و مجرم سیاسی محسوب میشوند که این مشکل جامعه می‌باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود. ولی تا قبل از حل این مشکل می‌توانید با خواندن این مقاله به تعریف جرم سیاسی برسید و از خود و خانواده‌ی خود در مقابل مرتکب شدن به جرائم سیاسی محافظت کنید.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۹۲

صفحات پروژه

۱۰۷۹

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

تابه‌حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی ارائه نشده است و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد وجود ندارد همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلام موردایراد و انتقاد قرار نگیرد. تاکنون مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه‌بسا افرادی باانگیزه شرافتمندانه و به‌قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده‌اند ولی چون حدومرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده‌اند و مجرم سیاسی محسوب میشوند که این مشکل جامعه می‌باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود. ولی تا قبل از حل این مشکل می‌توانید با خواندن این مقاله به تعریف جرم سیاسی برسید و از خود و خانواده‌ی خود در مقابل مرتکب شدن به جرائم سیاسی محافظت کنید.

فهرست

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرمسیاسی 

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحول تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

2- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راه‌های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

1- رعایت آزادی افراد در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانوناساسی

2- شکایات و رسیدگی به شکایات مردم

3- انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

4- نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

5- مشورت با مردم در اداره امور

6- اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

عناصر جرم خیانت به کشور

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- جرم محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طراح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

فهرست منابع و مأخذ

رشته علوم‌ اجتماعی