تعاریف اساسی الکترونیک

اجسام از نظر الكترونیک به سه دسته تقسيم می‌شوند: عايق: اجسام عايق جريان برق را اصلاً عبور نمی‌دهند، مانند چوب. هادی: اجسام هادی جريان برق را بخوبی عبور می‌دهند، مانند مس. نيمه هادی: اجسام نيمه هادی تحت شرايطی برق از عبور می‌دهند و تحت شرايطي ديگر برق را عبور نمی‌دهند، مانند ژرمانيوم و سيليكان.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۵

صفحات پروژه

۶۷۰

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

محمد رسول محمد رضایی

توضیحات

اجسام از نظر الکترونیک به سه دسته تقسیم می‌شوند: عایق: اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی‌دهند، مانند چوب. هادی: اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می‌دهند، مانند مس. نیمه هادی: اجسام نیمه هادی تحت شرایطی برق از عبور می‌دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی‌دهند، مانند ژرمانیوم و سیلیکان.

رشته مهندسی الکترونیک