تصمیم گیری استراتژیک

تصمیم گیری استراتژیک

حتماً برای شما نیز پیش‌آمده است که در تصمیمات خود دچار مشکل شوید. تصمیم‌ گیری درست در تمامی مراحل زندگی ما نقش مهمی دارد. اگر شما نتوانید به‌درستی تصمیم گرفته و آنرا اجرا کنید نمی‌توانید به حد کمالی که خداوند برایتان تعیین کرده است و اهدافی که دارید برسید. در این مقاله به تصمیم استراتژیکی که به موفقیت ختم شود می‌پردازیم.

تصمیم های استراتژیک

هرچه اهداف و برنامه‌های بزرگ‌تری داشته باشید و هرقدر که پیشرفت کنید و به مراحل بالاتر برسید، کار تصمیم‌گیری دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. در چنین مواردی پیشنهاد تصمیم‌گیری استراتژیک است که می‌تواند به شما کمک شایانی بکند. همچنین اگر شما بخواهید مدیر موفقی باشید ویژگی بارزی که باید داشته باشد تأکید برگرفتن تصمیم‌های استراتژیک است.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۵

صفحات پروژه

۷۱۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

تصمیم گیری استراتژیک

حتماً برای شما نیز پیش‌آمده است که در تصمیمات خود دچار مشکل شوید. تصمیم‌ گیری درست در تمامی مراحل زندگی ما نقش مهمی دارد. اگر شما نتوانید به‌درستی تصمیم گرفته و آنرا اجرا کنید نمی‌توانید به حد کمالی که خداوند برایتان تعیین کرده است و اهدافی که دارید برسید. در این مقاله به تصمیم استراتژیکی که به موفقیت ختم شود می‌پردازیم.

تصمیم های استراتژیک

هرچه اهداف و برنامه‌های بزرگ‌تری داشته باشید و هرقدر که پیشرفت کنید و به مراحل بالاتر برسید، کار تصمیم‌گیری دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. در چنین مواردی پیشنهاد تصمیم‌گیری استراتژیک است که می‌تواند به شما کمک شایانی بکند. همچنین اگر شما بخواهید مدیر موفقی باشید ویژگی بارزی که باید داشته باشد تأکید برگرفتن تصمیم‌های استراتژیک است.

ویژگی تصمیم های استراتژیک

اولین ویژگی یک تصمیم استراتژیک نادر بودنان است. تصمیم‌های استراتژیک نادر هستند و قبلاً توسط افراد دیگر گرفته یا اجرانشده‌اند. دومین ویژگی انحا نتیجه محور بودن است. این قبیل تصمیم‌ها منابع زیادی را به‌کار می‌گیرند و تعهد جدی نسبت به‌کار خوددارند. این تصمیم‌ها هدایتگر هستند یعنی می‌توان تصمیم‌های استراتژیک را در اقدامات بعدی نیز مورداستفاده بهینه قرارداد. مدل‌سازی در تصمیم و قیاس صحیح آن در تشخیص باعث کاربرد بیشتر می‌شود که قاعدتاً به نتایج بهتری نیز ختم می‌شود. در این مقاله به‌طور کامل در این باره توضیح ارائه‌شده است.

سبک های تصمیم گیری استراتژیک مینتز برگ

برخی تصمیم‌های بزرگ که منجر به تحولات اساسی می‌شود غالباً ناگهانی توسط افرادی اتخاذ می‌شود که به شیوه‌های صحیح تصمیم‌گیری رسیده‌اند. بینش قوی دارد و می‌تواند دیگران را به سمت حرف‌ها و نظریه‌هایش جذب کند. آنها را متقاعد کند که از بینش و افکار او تبعیت کنند. بر اساس نظریه مینتزبرگ مشخص‌ترین سبک‌های تصمیم‌گیری استراتژیک عبارت‌اند از: کارآفرینی، تعدیلی و برنامه‌ریزی. شما برای انتخاب هر سبک می‌توانید بررسی‌های خوبی انجام دهید که البته مهم‌ترین آن استراتژیک برنامه‌ریزی و نوشتن است که در مقاله به‌طور مفصل‌تر به آن پرداخته می‌شود.

فهرست

"دیدگاه سیاسی"

ساختارهای سیاسی درونی

انواع تجویزها برای بهبود تصمیم گیری استراتژیک

استفاده ترکیبی از فنون کمک کننده به تصمیم استراتژیک

 دیدگاه سازمانی

دیدگاه شناختی

دیدگاه سیاسی

تدوین تجویزهای یکپارچه

تبیین تصمیمهای استراتژیک و بهبود آنها

 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری استراتژیک

محدودیت‌های شناختی

پژوهش در شناخت استراتژیک

روش‌های اکتشافی و سو گیری‌های شناختی

فرضیات استراتژیک، غالب‌های ادراکی، و طرح‌واره‌ها

 طرح‌واره‌ها

قیاس در تشخیص

مدل سازی تصمیم استراتژیک

فراگردهای تطبیق استراتژیک و ساختاری

رشته علوم‌ اجتماعی