تربیت و اهمیت مطالعه

علاقه به مطالعه

علاقه به مطالعه کتاب امری فطری و ذاتی در انسان است که ریشه در کنجکاوی آنها دارد. که این حس نیز تقریباً در تمامی انسان‌ها وجود دارد. حتی اگر خانواده‌ای از کتاب خواندن لذت نبرد کم‌وبیش از نگاه کردن تصاویر آن نیز لذت می‌برد البته کتاب خواندن حسی درونی است. کم پیش می آید که فردی با خواندن کتاب از روزمرگی عادی خویش بیرون نرود و بال‌وپر پرواز نگیرد. این بال‌وپر بعد از لذتی که در انسان و روح او پدید می آورد حس تخیل او را قوت می‌بخشد.

انسان وقت کافی برای تجربه همه‌چیز را ندارد. چه‌بهتر است که بتواند با کتاب خواندن، دیدن و شنیدن تجربیات دیگران از آن تجربیات استفاده کند تا هم قبل از اتمام عمر خود با بسیاری از اطلاعات آشنا شود هم اینکه تجربیاتی که ممکن بود در تمامی زندگی خود به آنها نرسد را در کتاب‌ها بخواند.

افزودن به سبد خرید

۱۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۳۶

صفحات پروژه

۷۹۹

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

خداوند نیز اولین پیام خود را با کلمه “بخوان” آغاز نمود. پس با کمترین درکی هم که داشته باشیم می‌توانیم متوجه شویم که مطالعه و یادگیری در دین اسلام چقدر اهمیت دارد. تربیت و اهمیت مطالعه نیز موضوع مورد بحث ماست.

علاقه به مطالعه

علاقه به مطالعه کتاب امری فطری و ذاتی در انسان است که ریشه در کنجکاوی آنها دارد. که این حس نیز تقریباً در تمامی انسان‌ها وجود دارد. حتی اگر خانواده‌ای از کتاب خواندن لذت نبرد کم‌وبیش از نگاه کردن تصاویر آن نیز لذت می‌برد البته کتاب خواندن حسی درونی است. کم پیش می آید که فردی با خواندن کتاب از روزمرگی عادی خویش بیرون نرود و بال‌وپر پرواز نگیرد. این بال‌وپر بعد از لذتی که در انسان و روح او پدید می آورد حس تخیل او را قوت می‌بخشد.

انسان وقت کافی برای تجربه همه‌چیز را ندارد. چه‌بهتر است که بتواند با کتاب خواندن، دیدن و شنیدن تجربیات دیگران از آن تجربیات استفاده کند تا هم قبل از اتمام عمر خود با بسیاری از اطلاعات آشنا شود هم اینکه تجربیاتی که ممکن بود در تمامی زندگی خود به آنها نرسد را در کتاب‌ها بخواند.

تربیت و اهمیت مطالعه

اگر می‌خواهید فرزندی اهل کتاب و مطالعه داشته باشید باید از همان دوران کودکی شروع کنید. با خواندن لالایی و کتاب برای انها می‌توانید فرزندان خود را به این امر نیک عادت دهید. از طرفی هم می‌توانید با ایجاد این عادت در خود فرزندانتان را ترغیب به این کارکنید. مطمئن باشد اگر فرزند شما را دائم در حال مطالعه به ببیند این علاقه در او نیز پیدا می‌شود. نکته مهم دیگر این است که باید به کودک کمک کرد تا صداها را که پایه های زبان مادری را تشکل می‌دهد درک کند. زمانی که تخیل کودکان قوت می‌گیرد و شروع به خیالپردازی و همزادپنداری می‌کنند قلمرو قصه های شگفت‌انگیز قومی را به روی آنها گشوده می‌شود و به این وسیله پیوند آنها را با فرهنگ سرزمینشان مستحکم ساخت و نیروی تخیلشان را پرورش داد.

در انتهای تحقیق تعداد زیادی آزمون آورده شده است که تفاسیر مختلفی را از مقدار مطالعه و نتایج  نشان می‌دهد. سؤال اینجاست که مطالعه کتابهای غیر درسی تا چه میزان در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است؟

فهرست

عنوان

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

۱-۱ مقدمه

فصل اول

مقدمه تحقیق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مسئله

۳-۱ اهداف تحقیق

۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق

۵-۱ فرضیه‌های تحقیق

۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

۲-۱ بیان مسئله

۳-۱ اهداف تحقیق

هدف‌های کلی تحقیق

هدف‌های جزئی تحقیق

۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق

۵-۱ فرضیه‌های تحقیق

۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

الف) مفاهیم

ب) متغیرها

فصل دوم

۱-۲ مقدمه

۲-۲- تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران

۳-۲ اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان

۴-۲ ادبیات کودکان و اهداف آن

۵-۲ اهمیت مطالعه

۱-۵-۲ اهداف مطالعه

عوامل مؤثر در مطالعه

۲-۵-۲ انگیزه‌های مطالعه

۳-۵-۲ روش‌های مطالعه

۱- خواندن اجمالی

۲- سریع خواندن

۳- عبارت خواندن

۴- روش دقیق خواندن

۵- خواندن تجسسی

۶- خواندن انتقادی

۷- خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطالب

۴-۵-۲ تأثیرات مطالعه

۵-۵-۲ ارتباط مطالعه و خواندن با دروس دیگر

۶-۲ ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک

۱-۶-۲ اهم مطالبی که در خصوص قالب و محتوای کتاب کودک

گفتنی است عبارت‌اند از

الف) قالب (فرم) کتاب

ب) محتوای کتاب

۲-۶-۲ نکاتی در مورد چگونگی علاقه‌مند کردن کودکان به کتابخوانی

۷-۲ راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان

۱- کتاب‌های تصویری

۲- کتاب‌های دانستنی‌های علمی

۳- کتاب‌های دینی

۴-کتاب‌های فرهنگ مردم

۵-کتاب‌های داستان واقع‌گرایانه

۶-کتاب‌های زندگی حیوانات

۷- شعر

۸-۲ رغبت‌های مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟

گروه سنی الف

۲- گروه سنی ب

۳- گروه سنی ج

۴- گروه سنی د

۹-۲ کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم

۱۰-۲ همکاری خانه و مدرسه

۱۱-۲ نقش مطالعه در توسعه فرهنگی

ب) پیشینة تحقیق

۱-۳ مقدمه

فصل سوم

۲-۳ جامعه آماری

۳-۳ نمونه و روشن نمونه‌گیری

۴-۳ ابزار اندازه‌گیری

روائی و پایائی پرسشنامه

۵-۳ روش جمع‌آوری اطلاعات

۶-۳ روش‌های آماری تحقیق

۱-۴ مقدمه

فصل چهارم

پرسشنامه تحقیقی

جدول (۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤالات

۳-۴ اجرای آزمون آماری خی دو ()

جدول(۲-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱

جدول (۳-۴) توزيع فراوانی پاسخ سؤال ۲

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۲

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۳

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۳

جدول (۵-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۴

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۴

جدول (۶-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۵

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۵

جدول (۷-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۶

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۶

جدول (۸-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۷

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۷

جدول (۹-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۸

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۸

جدول (۱۰-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۹

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۹

جدول (۱۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۰

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۰

جدول (۱۲-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۱

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۱

جدول (۱۳-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۲

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۲

جدول (۱۴-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۳

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۳

جدول (۱۵-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۴

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۴

جدول (۱۶-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۵

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۵

جدول (۱۷-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۶

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۶

جدول (۱۸-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۷

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۷

جدول (۱۹-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۸

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۸

جدول (۲۰-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۱۹

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۱۹

جدول (۲۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ سؤال ۲۰

محاسبه مجذور خی (  )

ج- تفسیر آزمون ۲۰

۴-۴ بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق

۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری

فصل پنجم

۲-۵ محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر

ب) محدودیت‌های خارج از کنترل

۳-۵ پیشنهادهای تحقیق

بیان مسئله

الف) ادبیات تحقیق

فصل ششم

هدف‌های کلی تحقیق

هدف‌های جزئی تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری

روش جمع‌آوری اطلاعات

الف) روش آماری توصیفی

ب) روش آماری استنباطی

نتایج تحقیق

منابع و مآخذ

رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته علوم‌ اجتماعی

رشته علوم تربیتی

این رشته از رشته‌های علوم انسانی است و به جنبه‌های آموزش‌وپرورش انسان می‌پردازد. رشته علوم تربیتی برای اولین بار در دانشگاه کلمبیا ارائه شد و در ایران نیز در سال ۱۳۱۳ توسط دکتر هوشیار، صدیق و بیژن تثبیت گردید. علوم تربیتی از رشته‌های فلسفه، روانشناسی، آمار، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت مفاهیم بسیاری را در برگرفته است و به همین دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای دارد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته علوم تربیتی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!