خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان

نقش خانواده در تربیت فرزندان چیست؟

مادر و پدر همیشه نقش مهمی را در زندگی فرزندان خود دارا هستند. آنان همواره به‌عنوان الگویی برای فرزندان محسوب می‌شوند. نقش آنان دشوارترین حساس‌ترین و پرثمرترین وظیفه آنان است. ثمره‌ای که هم به خانواده و هم به جامعه بازمی‌گردد. پدر و مادر نه تنها اثر مثبت بلکه اثر منفی نیز روی فرزندان خود می‌گذارند. و این تأثیر به نوع ارتباط کلامی و گفتاری والدین با فرزندان، بستگی دارد. اما به‌هرحال، چون ارتباطات تنهابه‌صورت کلامی نیست، پس روابط عاطفی نیز در این عملکرد مؤثر است. پـدر و مادر که پدیدآورندگان کودک هستند، بایددرزمینه پرورش فرزندان، بهترین سرمایه‌گذاری را انجام دهند تا باتربیت صحیح فرزندان خود و تحویل آنان به جامعه،نقش‌آفرینان مؤثری باشند.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۶

صفحات پروژه

۴۶۷

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

نقش خانواده در تربیت فرزندان چیست؟

مادر و پدر همیشه نقش مهمی را در زندگی فرزندان خود دارا هستند. آنان همواره به‌عنوان الگویی برای فرزندان محسوب می‌شوند. نقش آنان دشوارترین حساس‌ترین و پرثمرترین وظیفه آنان است. ثمره‌ای که هم به خانواده و هم به جامعه بازمی‌گردد. پدر و مادر نه تنها اثر مثبت بلکه اثر منفی نیز روی فرزندان خود می‌گذارند. و این تأثیر به نوع ارتباط کلامی و گفتاری والدین با فرزندان، بستگی دارد. اما به‌هرحال، چون ارتباطات تنهابه‌صورت کلامی نیست، پس روابط عاطفی نیز در این عملکرد مؤثر است. پـدر و مادر که پدیدآورندگان کودک هستند، بایددرزمینه پرورش فرزندان، بهترین سرمایه‌گذاری را انجام دهند تا باتربیت صحیح فرزندان خود و تحویل آنان به جامعه،نقش‌آفرینان مؤثری باشند.

تربیت چیست؟

واژه تربیت از ریشه «ربو» به معنـای فزونی، رشـد و برآمدن، گرفته‌شده است. در اصطلاح نیز به معنای ایجاد زمینه‌ای مناسـب برای پرورش اسـتعدادهای جسمانی و روحانی و هـدایت آنها در جهت مطلوب، ضـمن جلوگیری از کج روی‌هاست.

دکتر«هیم جینوت» در کتاب خود می‌نویسد:

«ارزش‌ها از طریق هویت کودکان، فراگرفته می‌شود و بخشی از وجود آنها را تشکیل می‌دهد و این الگوی ارزشی، باگذشت سال‌ها وزندگی با افراد خانواده و اجتماع، تکامل می‌یابد. اگر والدین خواستار ثبات ارزش‌ها و رفتارهای خاصی در کودکان خود هستند، باید بدانند که رفتار عملی از گفتار، بسیار تأثیرگذارتر می‌باشد. به همین جهت کودکان باید به‌گونه‌ای آموزش ببینند که از رفتار درست الگوبرداری کنند و در طول زندگی آن را به اجرا درآورند.»(گفتار فلسفی کودک از نظر وراثت و تربیت، ص ۸۲)

والدین الگوی فرزندان

نقش والدین برای کودک و زندگی حال و آینده او بسیار مهم است. کودکان در مسیر رشد و بالندگی افراد بسیاری را الگوی خود قرار می‌دهند که اصلی‌ترین این افراد مادر و پدر هستند. والدین خوب، حقیقتاً الگوهای مثبت و سازنده‌ای هستند ولی آیا این موضوع، بدان معناست که همواره والدین، کارها را به‌درستی انجام می‌دهند و هر چه می گویند حقیقت دارد؟ انسان به‌گونه‌ای آفریده شده که از نقص و خطا و اشتباه مبرا نیست پس چه چیزی سبب می‌شود که الگوی مناسبی برای فرزندان باشیم؟ با بالا بردن اطلاعات و دانشمان می‌توانیم زندگی خوبی را برای خود و فرزندانمان رقم بزنیم.

فهرست

رشته علوم‌ اجتماعی