تجارت و مدیریت آن

خدمت

خدمت یعنی یک فرد بدون هیچ چشم‌داشتی از صمیم قلب و صادقانه از تمام گوشت و خون و احساسات خود برای خدمت به مردمی که برای رفع نیاز خود احتیاج به مساعدت دارند استفاده کند. صداقت، کلیدی است برای رابطه زیبا. خواه در زناشویی، خواه با دوستان و یا با مشتری. گرچه در خدمات پنهان ارائه‌دهندگان خدمات از صحبت مستقیم با مشتریان خود محروم اند اما همین نوع خدمات نیز جهت ارائه به راستگویی و صداقت احتیاج دارند. حتی اگر مشتریانش در فاصله بسیار دور از او باشند. این موارد به بحث تجارت و مدیریت آن برمیگردد.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۹

صفحات پروژه

۴۳۶

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

خدمت

خدمت یعنی یک فرد بدون هیچ چشم‌داشتی از صمیم قلب و صادقانه از تمام گوشت و خون و احساسات خود برای خدمت به مردمی که برای رفع نیاز خود احتیاج به مساعدت دارند استفاده کند. صداقت، کلیدی است برای رابطه زیبا. خواه در زناشویی، خواه با دوستان و یا با مشتری. گرچه در خدمات پنهان ارائه‌دهندگان خدمات از صحبت مستقیم با مشتریان خود محروم اند اما همین نوع خدمات نیز جهت ارائه به راستگویی و صداقت احتیاج دارند. حتی اگر مشتریانش در فاصله بسیار دور از او باشند. این موارد به بحث تجارت و مدیریت آن برمیگردد.

هدف

یکی از بدترین اتفاقاتی که می‌تواند در بحث فروش رخ دهد این است که مشتری هیچ شکایت و اعتراضی نکند. وقتی مشتری اعتراض نکند یعنی رک و راست نیست، یا تماس ندارد وگرنه باید شکایت داشته باشد. البته بهترین روش این است که با مشتری تماس برقرار کنید، صحبت کنید و انتقادات وی را بشنوید. این کار می‌تواند بهترین راه برای دریافت اطلاعات صحیح انتقادی باشد. انتقاداتی که می‌توانید با بهبود بخشیدنشان کار خود را بهتر کنید و مشتریان بیشتری را جذب کنید. البته این فایده تنها برای جذب مشتریان جدید نیست بلکه همان مشتریان قبل که با آنها صحبت کرده‌اید نیز دید بهتری نسبت کار و تجارت شما پیدا می‌کنند. این رضایت آنها باعث می‌شود همیشه دید خوبی از شما داشته باشند و تعریف شمارا برای دیگران بکنند. و اگر دوباره قصد خرید کالایی را داشته باشند اولین اسمی که به ذهنشان می‌رسد نام شرکت شماست.

تجارت و مدیریت آن

اعتماد باعث می‌شود تا مشارکتهای بزرگ به وجود آید و شرکاء احساس خشنودی نمایند. اعتماد یک ویژگی ذاتیاست که، موجب اتکا، وفاداری، اعتماد و اعتقاد می‌شود. برای معتمد بودن، شخص باید دارای سوابقی ازجمله صداقت و وفاداری باشد. شرکاء به هم اهمیت می‌دهند. مشارکت‌های مؤثر بر اساس بصیرت و اهداف مشترک بنا شده است. امیدواریم که باعث گسترش و تقویت هماهنگی و تعادل می‌گردد. تشریک مساعی یعنی، حتی از فاصله دور به‌طور یکسان به یک قضیه نگریستن، نه از نزدیک احتیاجات و الزامات مشترک را نشان دادن. کلمه شریک دربرگیرنده تک تک اعضایی است که برای سود مشترک گرد هم آمده‌اند و ازآنجاکه حتماً نباید آنچه که به‌دست می‌آورند، مشابه و برابر باشد، پس می‌توان نتیجه گرفت که ارزش اعمال و رفتار هر شریک، آن چیزی است که عاید همتایش می‌شود.

رشته اقتصاد

رشته مدیریت