بیماری افسردگی

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افزودن به سبد خرید

۱۶,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۱۳

صفحات پروژه

۷۶۵

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

رشته‌های پزشکی